มูลนิธิโคคา-โคล่าประเทศไทยมอบเงินและน้ำดื่มรวมมูลค่ากว่า 7ล้านบาท สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน

Sep 15, 2021 -None-

มูลนิธิโคคา-โคล่าประเทศไทยมอบเงินสนับสนุนจำนวน2.75 ล้านบาท แก่มูลนิธิกระจกเงาและกลุ่มเส้นด้ายเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน โดยสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่รอการรักษา และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้กับกลุ่มจิตอาสาด่านหน้าพร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” มูลค่า 4.5 ล้านบาท ให้แก่สภากาชาดไทย รวมถึงศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลต่างๆ และหน่วยงานสาธารณสุขใน44 จังหวัดทั่วประเทศ

นายนันทิวัต ธรรมหทัย กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโคคา-โคล่าประเทศไทยกล่าวถึงการสนับสนุนในครั้งนี้ว่า “โคคา-โคล่า ตระหนักดีว่าธุรกิจของเราจะคงอยู่ไม่ได้หากปราศจากการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสังคมและชุมชนเสมอมาด้วยเหตุนี้ เราจึงติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19อย่างใกล้ชิด และให้การสนับสนุนกิจกรรมและองค์กรที่ทำงานอย่างหนักเพื่อยับยั้งการระบาดและช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบมาโดยตลอด ทั้งผ่านการสนับสนุนที่เราได้รับจากมูลนิธิโคคา-โคล่า ในประเทศสหรัฐอเมริกา และด้วยเงินสนับสนุนของมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทยเอง วันนี้เรายินดีที่ได้มอบเงินสนับสนุนอีกจำนวนหนึ่งให้กับมูลนิธิกระจกเงาและกลุ่มเส้นด้าย เพราะทั้งสองหน่วยงานได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยระหว่างรอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน และกลุ่มเสี่ยงที่ต้องแยกกักตัวที่บ้าน (home isolation)เราขอร่วมเป็นกำลังใจให้ทั้งสองหน่วยงานนี้ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างเข้มแข็งต่อไป

ภายใต้การสนับสนุนครั้งนี้มูลนิธิโคคา-โคล่า ในประเทศไทยจะมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิกระจกเงาเป็นจำนวน1,375,000บาท เพื่อระดมซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด19ที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการรอรักษาตามสิทธิ์ในโรงพยาบาล โดยนายเอกลักษณ์หลุ่มชมแขประธานมูลนิธิกระจกเงากล่าวถึงการได้รับสนับสนุนครั้งนี้ว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีมูลนิธิกระจกเงาในฐานะองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มีศักยภาพในการจัดการกับสภาวะวิกฤติจึงได้ดำเนินกิจกรรม‘ช่วยกันเอง’เพื่อระดมถังออกซิเจนและเครื่องผลิตออกซิเจนช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องโดยเงินสนับสนุนจากมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทยครั้งนี้ มูลนิธิฯได้นำไปดำเนินการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด5 และ 10ลิตรและเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่รอการรักษาเป็นจำนวนมาก”

สำหรับการสนับสนุนอีกจำนวน 1,375,000 บาทนั้นจิตอาสากลุ่มเส้นด้ายจะนำเงินสนับสนุนดังกล่าวไปจัดหาอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ติดอาวุธนักรบเส้นด้าย”ให้แก่จิตอาสาจำนวน 500 คนได้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากความเสี่ยงระหว่างปฏิบัติหน้าที่เช่นชุด PPE หน้ากากอนามัยN95ถุงมือปรอทวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วเฟซชิลด์หมวกคลุมผมถุงขยะและยาที่จำเป็นรวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อที่รักษาตัวที่บ้านโดยนายภูวกรศรีเนียนผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเส้นด้ายกล่าวเสริมว่า “สำหรับกลุ่มเส้นด้ายจิตอาสานับเป็นกลุ่มบุคลากรสำคัญที่จะเข้ามาช่วยให้ภารกิจการประสานงานและส่งต่อผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาผ่านไปได้อย่างราบรื่นการได้รับการสนับสนุนจากโคคา-โคล่าในกิจกรรม ‘ติดอาวุธนักรบเส้นด้าย’และการจัดซื้ออุปกรณ์ยังชีพเพิ่มเติมในครั้งนี้เปรียบเสมือนการเพิ่มศักยภาพกลุ่มเส้นด้ายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกให้เหล่าจิตอาสาทำงานได้อย่างเต็มกำลังซึ่งจะนำไปสู่การช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการรักษาได้รวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในที่สุด”

นอกจากการสนับสนุนมูลนิธิกระจกเงาและกลุ่มเส้นด้ายแล้ว มูลนิธิโคคา-โคล่าประเทศไทย ยังสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” มูลค่า 4.5ล้านบาท ผ่านทางโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” เพื่อสนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19และมอบน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” ให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆรวมถึงสำนักงานสาธารณสุขและสถาบันอื่นๆ เช่น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหอการค้าไทย รวมทั้งหมด 44 จังหวัดผ่านระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศของไทยน้ำทิพย์และหาดทิพย์อีกด้วย

 

มูลนิธิ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.