4,192
VIEWS

NIA จับมือ Huawei Thailand จัดโครงการ Deep Tech Startup Development Platform

Sep 10, 2021 -None-

NIA จัดโครงการ Deep Tech Startup Development Platform จับมือ Huawei Thailand หนุนสตาร์ทอัพเข้าถึง 5G พลิกธุรกิจด้วยนวัตกรรม

เทคโนโลยี Generation ที่ 5 ของเครือข่ายโทรคมนาคม หรือ 5G กำลังเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยจุดเด่นในเรื่องของความเร็วที่มากกว่า 4G  ถึง 20 เท่า ความหน่วงต่ำตอบสนองได้ไวถึง 1 ส่วน 1,000 วินาที และรองรับจำนวนคนใช้งานเพิ่มขึ้น 10 เท่า ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่สมาร์ทโฟนเท่านั้น แต่รวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมอินเทอร์เน็ต (Internet of Things หรือ IoT) นำมาสู่ระบบอัตโนมัติของทุกสิ่งทุกอย่าง เปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถยกระดับสินค้าหรือบริการของตัวเองขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง

ความสำคัญของเทคโนโลยี 5G นี้จึงทำให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ในฐานะผู้ขับเคลื่อนระบบนิเวศสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ระดับประเทศ มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมและสตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงการใช้เทคโนโลยี 5G, Cloud และ IoT โดยดำเนินการผ่านโครงการแพลตฟอร์มพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup Development Platform) ซึ่งสาเหตุที่เน้นไปที่กลุ่มสตาร์ทอัพประเภท Deep Tech ก็เพราะ Deep Tech เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึกที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานจากการวิจัยระดับสูงและกำลังเป็นกระแสของโลกที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถสร้างตลาดใหม่และพลิกโฉมธุรกิจในปัจจุบันได้นั่นเอง

โครงการดังกล่าวเป็นการคัดเลือกผู้ประกอบการนวัตกรรมและสตาร์ทอัพที่มีรูปแบบธุรกิจและพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) โดยมีความร่วมมือกับพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยี ร่วมกันผลักดันเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ (Incubation Program) และเร่งสร้าง (Acceleration Program) วิสาหกิจเริ่มต้น ตลอดจนส่งเสริมให้สามารถเข้าสู่แหล่งเงินทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถวิสาหกิจเริ่มต้นและสามารถขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

สำหรับพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีนั้น NIA มีความร่วมมือกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มานานหลายปีแล้ว โดยร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของกำลังคน เพื่อสังคมนวัตกรรมที่ยั่งยืน ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ จำกัด เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาบุคลากร ยกระดับขีดความสามารถ ทักษะดิจิทัล และนวัตกรรม เช่น บิ๊กดาต้า (Big data) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยี 5G และบริการที่มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งแบบใช้สายและไร้สาย จาก MOU ฉบับนี้นำไปสู่ความร่วมมือในการจัดอบรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G ใน “โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G” ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการนวัตกรรมในระยะเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) เข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G (Pre-incubator) และผลักดันเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น (Incubation Program)

เพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G ปี 2564 จึงถูกจัดในรูปแบบออนไลน์ เริ่มต้นโครงการด้วยการอบรมออนไลน์ DEEP TECH STARTUP IN 5G DEVELOPMENT โดย HUAWEI Academy เปิดการเรียนรู้เรื่อง 5G, Cloud และ IoT ตลอดเดือนมิถุนายน มีสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการนวัตกรรมในระยะเริ่มต้นด้าน  Deep Tech  เข้าร่วมกิจกรรม รวม 32 บริษัท และต่อเนื่องความเข้มข้นกับกิจกรรม  Mentoring  ในเดือนกรกฎาคม  เป็นกระบวนการบ่มเพาะพัฒนาแผนงานธุรกิจที่นำเทคโนโลยี 5G มาปรับใช้  มี 14 แผนงานธุรกิจจากผู้ประกอบการด้าน Deep Tech เข้ารับการบ่มเพาะ เพื่อนำไปสู่กิจกรรมสุดท้ายของโครงการในวันที่ 2 กันยายน คัดเลือกเหลือเพียง 4 ผู้ประกอบการที่มีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G  ที่ดีเยี่ยม เปิดเวทีให้ 4 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G ได้นำเสนอแผนงานธุรกิจต่อนักลงทุนและผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ

ปีนี้ มีผลงานจาก 4 ผู้ประกอบการนวัตกรรมและสตาร์ทอัพในโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G ปี 2564 ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีความพร้อมทางด้านแผนงานธุรกิจ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 5G ที่พร้อมไปต่อยอดได้จริง ได้แก่

NegaTrac : Smart Negative Pressure Room System ชุดระบบสร้างห้องแรงดันลบ และควบคุมด้วยเทคโนโลยี IoT สำหรับการทำ Home Isolation ด้วยมาตรฐานเดียวกับห้องแรงดันลบในโรงพยาบาล เพื่อสุขภาพของผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของคนอื่นในบ้าน เพื่อนบ้าน และยังช่วยแพทย์ในการออนไลน์ติดตามอาการผู้ป่วยหลายรายได้ในเวลาเดียวกัน โดย บริษัท เอ็นอาร์จีแทรค จำกัด

Virtual PG : แพลตฟอร์มพนักงานส่งเสริมการขายเสมือนจริง ทำงานผ่านจอ  Interactive 5G Network  โดยพนักงาน 1 คนสามารถทำงานได้ 5 - 7 สาขา เลือกทำงานที่บริษัท หรือ  Work From Home  ได้  ลูกค้าจะสอบถามพนักงานหรือพนักงาน กล่าวทักทายลูกค้าได้ ก่อนที่จะส่งข้อมูลหรือโปรโมชั่นไปยังลูกค้า ช่วยสร้างโอกาสในการขาย และสร้างประสบการณ์แบบไร้ข้อจำกัด โดย บริษัท โปร-ทอยส์ จำกัด

Music Gamification Platform : Music Gamification แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนดนตรี ช่วยให้ครูสอนดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสนุกกับการเรียนดนตรี และผู้ปกครองสามารถติดตามพัฒนาการของเด็กๆ ได้ชัดเจนขึ้น โดย บริษัท    บีเอ็นเค มิวสิค มอล จำกัด

Paw+ : ระบบ Telemedicine สำหรับโรงพยาบาลสัตว์ ช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเข้าถึงบริการการรักษาได้สะดวก รวดเร็ว และช่วยลดระยะเวลาการทำงาน และลดความเสี่ยงในการสัมผัสโดยตรงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดย บริษัท เพ็ทพอว์ จำกัด

NIA เชื่อว่าโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G โดยศูนย์วิสาหกิจประเทศไทย หรือ Startup Thailand ที่ก่อตั้งขึ้นโดย NIA จะเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกและสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเริ่มต้นเชิงลึก เพื่อเตรียมรองรับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในอนาคตและส่งเสริมให้สตาร์ทอัพเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี เรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป พร้อมนำเทคโนโลยีใหม่ อาทิ 5G, Cloud, IoT เข้ามาปรับใช้เพื่อความอยู่รอด เพิ่มมูลค่า และสร้างโอกาสใหม่ๆ

เพื่อพลิกโฉมธุรกิจรองรับโลกในอนาคต...

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.