ทรู 5G ชวนร่วมลุ้นโค้งสุดท้ายโครงการ True5G Temi Robot Bootcamp เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมแอปพลิเคชัน

Sep 07, 2021 -None-

ทรู 5G ชวนเหล่านิสิตนักศึกษาและผู้สนใจร่วมชมและเชียร์11 ทีมสุดท้ายจากรั้วมหาวิทยาลัย ประชันผลงานแอปพลิเคชันหุ่นยนต์เพื่อธุรกิจค้าปลีกในรอบชิงชนะเลิศเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมในโครงการ True5G Temi Robot Bootcamp ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect &Carebotผ่านเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G พัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมค้าปลีกโดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับเงินสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 200,000 บาท, 100,000 บาท และ 50,000  บาท ตามลำดับ พร้อมประกาศนียบัตร ร่วมชมความสามารถของนิสิตนักศึกษาไทยและลุ้นการประกาศผลการแข่งขันพร้อมกันในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564  เวลา 13.00-17.00 น. ที่ช่องไอดี สเตชั่น ทางทรูไอดี หรือรับชมได้ที่https://trueid.onelink.me/14Ip/6532035a

ทั้งนี้True5G Temi Robot Bootcampเป็นหนึ่งในโครงการที่กลุ่มทรูนำอัจฉริยภาพเทคโนโลยี 5G สร้างระบบนิเวศดิจิทัลของการศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับสู่ Smart Education Smart University อย่างยั่งยืนโดยได้ส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect &Carebotให้แก่พันธมิตรสถาบันการศึกษา 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ พร้อมจัด Bootcamp เสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นิสิตนักศึกษามีความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยี 5G และหุ่นยนต์ เพิ่มทักษะการพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดไอเดียให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการใช้งานหุ่นยนต์ได้จริง โดยทีมที่มีผลงานโดดเด่นผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ มีจำนวนทั้งสิ้น11 ทีม จาก 11มหาวิทยาลัย ได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.