เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards เป็นปีที่ 2

Sep 07, 2021 -None-

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย กฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนรับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2021 ในประเภท Investment in People หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จากโครงการ Management Associate ของ เอไอเอ ประเทศไทย ที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี

รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่มีการดำเนินงานและผลงานโดดเด่นด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยในครั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับรางวัลดังกล่าวจากโครงการ Management Associate ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำแห่งอนาคตไปพร้อม ๆ กับสนับสนุนให้แต่ละฝ่ายในองค์กรทำงานร่วมกันได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

รางวัล

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.