มูลนิธิโคคา-โคล่า มอบเงินสนับสนุนเพื่ออุปกรณ์ป้องกัน-อาหารสู้วิกฤตโควิดในไทย

Sep 02, 2021 -None-

มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบเงินสนับสนุนจำนวน 400,000 เหรียญสหรัฐหรือกว่า 12 ล้านบาท ผ่านองค์กรเอกชนที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือชุมชนอย่างมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (ประเทศไทย) หรือเอสโอเอส เพื่อสนับสนุนภารกิจการแจกจ่ายชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ตลอดจนอาหาร ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง บุคลากรทางสาธารณสุข และผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

นันทิวัต ธรรมหทัย กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวได้ระบุว่า “มูลนิธิโคคา-โคล่า ตระหนักดีถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก มูลนิธิฯ จึงต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ด้วยการสนับสนุนเงินเป็นจำนวนรวม 400,000 เหรียญสหรัฐหรือกว่า 12 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (ประเทศไทย) หรือ เอสโอเอส เพื่อทำงานร่วมกับเครือข่ายของทั้งสองมูลนิธิในการแจกจ่ายความช่วยเหลือไปยังบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้าและชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ”

ในการสนับสนุนครั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จะได้รับเงินจำนวน 300,000 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 9 ล้านบาท โดยทางมูลนิธิฯ จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ด้านสุขอนามัยและการป้องกันการติดเชื้อเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบผ่านเครือข่ายของมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ โดย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่า “การบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน เป็นหนึ่งในพันธกิจของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เราจึงมีความยินดีที่ได้เป็นผู้รับมอบและส่งต่อการสนับสนุนจากมูลนิธิโคคา-โคล่า โดยจะทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ในการส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งประกอบไปด้วย หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสบู่ล้างมือ จำนวนมากกว่า 31,000 ชุดแก่เด็ก ๆ และครอบครัวในชุมชนใน 15 จังหวัด เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคระบาดในชุมชน และชุด PPE จำนวนมากกว่า 6,000 ชุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใน 12 โรงพยาบาล พร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงการดูแลทางด้านสาธารณสุขได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว”

ส่วนการสนับสนุนที่เหลืออีกประมาณ 100,000 เหรียญสหรัฐหรือกว่า 3  ล้านบาทนั้น มูลนิธิโคคา-โคล่า ได้มอบให้แก่มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (ประเทศไทย) หรือ เอสโอเอส โดยตามปกติ มูลนิธิเอสโอเอสจะมีภารกิจในส่งต่ออาหารส่วนเกินจากผู้บริจาคไปยังชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อลดขยะอาหาร แต่ในภาวะวิกฤติการระบาดโรคโควิด-19 นี้ นอกเหนือจากภารกิจประจำแล้ว ทางมูลนิธิเอสโอเอสจะนำเงินสนับสนุนที่ได้รับมาจัดซื้ออาหารและปัจจัยในการดำรงชีวิตอย่างข้าวสาร ปลากระป๋อง หน้ากากอนามัย และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเพิ่มเติม เพื่อส่งต่อไปยังชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับการประเมินแล้วว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ เช่น ขาดรายได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพในช่วงการระบาดได้ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องแยกกักตัวที่บ้าน (home isolation) ซึ่งมูลนิธิฯ มีพื้นที่การทำงานครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑลรวม 4 จังหวัด โดยในเรื่องนี้ เจมส์  เลย์สัน กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (ประเทศไทย) หรือ เอสโอเอส ได้อธิบายว่า “ภารกิจหลักของเราในยามปกติคือการส่งต่ออาหารส่วนเกินไปให้ความช่วยเหลือกับผู้ขาดแคลนเพื่อลดขยะอาหารและสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงอาหารผ่านโครงการรักษ์อาหาร แต่ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เราได้เพิ่มบทบาทในการทำงานเป็นสื่อกลางเชื่อมระหว่างผู้บริจาคอาหาร และชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือไปพร้อมกัน ซึ่งทางมูลนิธิฯ ต้องขอบคุณการสนับสนุนจากมูลนิธิโคคา-โคล่า มา ณ ที่นี้ด้วย

ทั้งนี้ เงินสนับสนุนดังกล่าวนับเป็นความช่วยเหลือครั้งที่ 2 จากมูลนิธิโคคา-โคล่า องค์กรสาธารณกุศลภายใต้ เดอะ โคคา-โคล่า คัมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ให้กับองค์กรในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ทางมูลนิธิฯ ได้มอบเงินสนับสนุนก้อนแรกมูลค่า 400,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 12 ล้านบาทเพื่อสนับสนุน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)” อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากรด้านสาธารณสุขในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โคคา-โคลา (ประเทศไทย)

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.