เส้นทางความยั่งยืนของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งผลลัพธ์จากการใช้ Hearts in Action

Sep 13, 2021 -None-

Work Life Balance นิยามการทำงานในยุคที่ต้องทำงานที่บ้าน คำนิยามสวยหรูคำนี้ ทำให้เป็นรูปธรรมได้หรือไม่

คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ให้คำตอบที่น่าสนใจไว้ว่า “การทำงานแบบ Work From Home นั้นเป็น New Normal กับมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ คือหลายคนรู้สึกว่างานที่ทำที่บ้านนั้นหนักและมากกว่าการไปทำงานที่บริษัทฯ เพราะสามารถติดต่อกันได้ตลอดด้วยการพูดผ่านเครื่องมือ หรือ Application ทุกเวลาที่มีกลับกลายเป็นเวลาทำงาน แน่นอนว่าความสุขในการทำงานลดลงไป และจัดการกับเวลายากกว่าปกติ สิ่งที่จำเป็นคือการมองหาข้อดีของมัน อย่างง่ายๆ คือเรื่องของการลดการเดินทาง สิ่งที่หัวหน้าและองค์กรควรเข้าใจพนักงานมากขึ้น คือสนับสนุนให้พนักงานหาเวลาในการหยุดพักระหว่างการประชุมบ้าง จัดตารางในแต่ละวันให้ดี หาช่วงเวลาที่ว่างมาพูดคุยกับพนักงานในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียว ทำให้พนักงานได้ลดความเครียด และมีความสุขอย่างเป็นรูปธรรม”

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เองได้มองเห็นโอกาสของการทำงานรูปแบบใหม่ที่ว่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบาย Smart Working โดยพนักงานสามารถทำงานที่บ้านหรือที่ใดก็ได้ 2 วันต่อสัปดาห์ แม้อยู่ในสถานการณ์ปกติตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา แต่ในสถานการณ์วิกฤตอย่างโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ ให้พนักงาน Work From Home แทน เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของพนักงานทุกคน ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิกฤตโควิด-19 ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนหลายอย่างให้กับผู้คนและโลกของการทำธุรกิจ

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เชื่อว่าพนักงานเป็นรากฐานที่สำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องดีๆ เพราะจุดมุ่งหมายสูงสุดของบริษัทฯ ก็คือ การมุ่งมั่นอยู่เคียงข้างคนไทยและลูกค้าของเรา พร้อมดูแลกันตลอดไป โดยทุกกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ นั้นล้วนแล้วแต่กำหนดขึ้นเพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของเราให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง Customer First การให้โอกาส ไม่ใช่การให้เพื่อการกุศล และการอยู่เคียงข้างสนับสนุนทุกความเชื่อมั่นว่า คุณทำได้ “Know You Can”

คุณภควิภา ผู้บริหารหญิงมากด้วยประสบการณ์การทำงาน หนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการผลักดัน “กรุงไทย -แอกซ่า ประกันชีวิต” เป็นบริษัทฯ ที่มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในเอเชียติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ในแง่ของ CR การทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจาก  AXA Sustainability Index  ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม อันเป็นมาตรฐานของกลุ่มแอกซ่า ดัชนีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Dow Jones Index โดยทุกบริษัทฯ ภายใต้กลุ่มแอกซ่า ต้องส่งผลประเมินดังกล่าวทุกปี  AXA Sustainability Index จะเป็นกลุ่มคำถามที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ (Economic) 2. สิ่งแวดล้อม (Environmental) 3. สังคม (Social) 

โดยแต่ละข้อจะมีคะแนนตั้งแต่ 1 – 5 และมีเงื่อนไขรายละเอียดของเกณฑ์การวัดที่แตกต่างกัน บริษัทฯ จะต้องตอบคำถามพร้อมคำอธิบายในแต่ละข้ออย่างละเอียด พร้อมข้อมูลประกอบที่ชัดเจน หลังจากนั้นกลุ่มแอกซ่าจะเป็นผู้พิจารณาคะแนนตามข้อมูลที่ได้ให้ไว้ และรวบรวมคะแนนทั้งหมดประมวลผลเป็นคะแนนรวมภายใต้ AXA Group ต่อไป โดย 5 ปีที่ผ่านมา กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้คะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ในเอเชียอย่างต่อเนื่อง

บทบาทของคุณภควิภา คือการสร้างแบรนด์ การดูเเลผลิตภัณฑ์และการบริการลูกค้า การพัฒนาธุรกิจประกันสุขภาพ ธุรกิจด้านดิจิทัล การสร้างประสบการณ์ที่ดี และความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดของธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายของการเป็นเบอร์ 1 ในตลาดประเทศไทย

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้ดำเนินโครงการมากมาย โดยได้รับการคัดเลือกจากองค์กรนานาชาติหลายสถาบันที่มอบรางวัลเชิดชูเกียรติทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบเพื่อสังคมและองค์กรตลอดมา โดยจากต้นปีนี้ถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับรางวัล  คือ 1. 3G Championship Award in CSR 2021 for Go Green จาก Global Good Governance Awards 2. Most Socially Responsible Insurance Company จาก International Finance Awards 3. Best CSR Initiative 2021 จาก International Business Magazine Award 4. Best CSR Insurance Company จาก The Global Business Awards ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันในการทำงานเพื่อส่งมอบสิ่งดีๆ ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยโครงการต่างๆ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องครอบคลุมในด้านหลักทั้ง 2 ด้าน ตัวอย่างโครงการ ได้แก่

ด้านสังคม

- โครงการคาราวานตรวจสุขภาพฟรีทั่วไทย โดยมีลูกค้าและคนไทยได้รับการตรวจสุขภาพจากโครงการกว่า 500,000 คน ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา โดยปกติมีการจัดขึ้นในทุกสัปดาห์ ทุกภาคทั่วไทย ยกเว้นในปีนี้ที่สถานการณ์โควิด-19 รุนแรงมากทำให้เราต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปก่อน

- โครงการแผ่นดินทองเพื่อน้องๆ บ้านนานา ปีที่ 13 เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ มุ่งมั่นและดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในการให้โอกาส ไม่ใช่เพื่อการกุศล โดยมุ่งหวังให้ทุกคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุขและสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนจากการขายข้าวด้วยการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และพนักงานจากบริษัทฯ ที่ร่วมปลูกข้าวกับชุมชนในทุกๆ ปี   

- โครงการ KTAXA KYC Football Youth (U-15) Academy ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 13-15 ปี โดยมีเยาวชนชายและหญิงเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,800 คน ได้เข้าฝึกอบรมทักษะฟุตบอลจากโค้ชระดับสากล เพื่อสนับสนุนความเชื่อมั่นว่า Know You Can แก่เยาวชนไทย และในปีนี้ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการ KTAXA KYC Football Youth (U-15) Academy เป็นปีที่ 2

- นอกจากนั้น ในปีนี้ยังมีแคมเปญเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาล และองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยเหลือในวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 “Know You Can be Confident” ซึ่งเป็นแคมเปญต่อยอดจากโฆษณา “Know You Can - เมื่อคุณมั่นใจ ก็ไปได้ไกลกว่า” ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ด้านสิ่งแวดล้อม

- กลุ่มแอกซ่าในฐานะที่เป็นผู้นำบริษัทฯ ประกันที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ได้มุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังคงเดินหน้าปกป้องลูกค้า พนักงาน ชุมชน โดยได้ส่งต่อวิสัยทัศน์นี้ถึงกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เพื่อต่อยอดถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

- โครงการที่ให้ความรู้แก่เยาวชนด้านการวางแผนทางการเงิน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในโครงการ Green4Good ปีที่ 4 อีกหนึ่งโครงการเพื่อเยาวชนที่ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องพื้นฐานการออม ความสำคัญของสุขภาพ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่าจำนวน 2,000 คน ซึ่งพนักงานอาสาสมัครจะเป็นครูผู้สอน และครูผู้ช่วยสอนในโครงการ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่นและร่วมแบ่งปัน ที่เรียกว่า หัวใจทำงานหรือ “Hearts in Action” และในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมแบบออนไลน์แทน เพื่อสอดคล้องกับข้อจำกัดในสถานการณ์โควิด-19

- กิจกรรม Step Life ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานหันมาใช้การเดิน แทนการใช้รถและการใช้ลิฟต์ โดยแต่ละปีจำนวนก้าวจะเปลี่ยนเป็นจำนวนเงิน เพื่อมอบสิ่งดีๆ คืนแก่สังคม และในปีนี้ จำนวนก้าวจะเปลี่ยนเป็นการปลูกต้นไม้ โดยทุกๆ 10,000 ก้าว จะเปลี่ยนเป็นการปลูกต้นไม้ 1 ต้น โดยในปีที่ผ่านมา ต้นไม้กว่า 7,700 ต้น ถูกปลูกขึ้นจากก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ มากกว่า 77 ล้านก้าวของพนักงาน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

- นอกจากนั้น บริษัทฯ ในฐานะ Green Insurer บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ “Go Green” ในปี 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสร้างความตระหนักรู้ พร้อมรณรงค์ให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเป็นบริษัทฯ ประกันที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทฯ ผู้นำบริษัทฯ ประกันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีโครงการมากมาย อาทิ

- โครงการปลูกป่า ปลูกความดี 3 ปี 100,000 ต้น ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจำนวนต้นไม้ดังกล่าว มาจากจำนวนการลดการใช้กระดาษของโครงการ Green Campaign โดยพนักงานลดการใช้กระดาษ 100 แผ่น = 1 ต้น จำนวนการส่งใบคำขอผ่านแอปพลิเคชันของฝ่ายขาย 10 อิเล็กทรอนิกส์-แอปพลิเคชัน = 1 ต้น (ฝ่ายขายส่งใบสมัครลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน AdvisorZone ) และจำนวนการเลือกรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า 1 กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ = 1 ต้น (ลูกค้าเลือกเป็นกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์) โดยจำนวนดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นการปลูกต้นไม้ทดแทน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน เราได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 77,000 ต้น จากเป้าหมาย 100,000 ต้นในปี 2565

- โครงการบริหารจัดการขยะ โดยตั้งแต่ปี 2563 บริษัทฯ ได้คิดริเริ่มโครงการแยกขยะ โดยเริ่มสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังพนักงานให้เห็นถึงความสำคัญของการแยกขยะ Think ก่อนทิ้ง  นอกจากนั้นในปีนี้ทางบริษัทฯ มีโครงการที่จะร่วมกับภาคเอกชนในการนำขยะมาหมุนเวียน โดยการแปลงขยะจากกระดาษนำไปรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นปกกรมธรรม์กระดาษรีไซเคิล (Eco-Policy Cover) ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถลดการใช้กระดาษเพื่อผลิตปกกรมธรรม์กระดาษได้ 7 ตันต่อปี และเปลี่ยนเป็นการผลิตปกกรมธรรม์กระดาษรีไซเคิล ประมาณ 70,000 ชิ้นต่อปี  

- โครงการ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต Green Power ลดเพื่อโลก ปลูกเพื่อปลอด ที่ร่วมกับกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม เชื่อในพลังสีเขียว เป็นการรณรงค์ในการลดใช้การใช้พลังงานไฟฟ้า เพียงเก็บบิลค่าไฟในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม นำมาเปรียบเทียบค่าไฟที่ลดลง ทุกๆ 10 ยูนิตที่คุณลดได้จะเปลี่ยนเป็นการปลูกต้นไม้ 1 ต้น พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคุณมิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ ที่เป็นตัวแทนผู้ชายสายกรีน มาแชร์ภารกิจสุดคิวท์ ดีดนิ้วกู้โลกกับ “One Day with Mew” ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีมาก โดยยอดทวีตขึ้น Top 5 ใน 30 นาที และยอดรีทวีตเกิน 100,000 รีทวีต ภายใน 1 ชั่วโมง

ในมุมมองการทำงานส่วนตัวมองว่า การทำงานกับองค์กรที่มอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคมเติมเต็มความสุข ก่อให้เกิดพนักงานที่เป็นกำลังหลักอย่าง หัวใจทำงานหรือ “Hearts in Action” เป็นกงล้อสำคัญของการทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

“ในการทำงาน หากเราได้อยู่ในองค์กรที่มอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคม และเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีๆ นั้น เราในฐานะผู้ให้ไม่เพียงแต่จะมีความสุขในการให้แล้ว เรายังรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง และภูมิใจที่ได้อยู่ในองค์กรที่ดีที่ตอบแทนให้กับสังคมที่เราอยู่ เพราะในชีวิตการทำงานทุกคนต่างมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด จนบางครั้งอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งที่เป็นการตอบแทนสังคม แต่หากเราได้อยู่ในองค์กรที่มีโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม ย่อมทำให้เรามีโอกาสในการเข้าถึงการมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคมได้ง่ายยิ่งขึ้น และหากเป็นองค์กรที่มีการทำโครงการและกิจกรรมที่ต่อเนื่องก็ส่งผลให้สิ่งที่เราได้ร่วมทำเห็นเป็นภาพและผลลัพธ์ที่ชัดเจน และนั่นย่อมเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่สามารถส่งต่อให้คนรอบข้างเราได้เช่นกัน” คุณภควิภา กล่าวทิ้งท้าย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.