HELP THAI FIGHT COVID – 19 กลุ่มเซ็นทรัล ดูแลสาธารณสุข เคียงข้างคนไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19

Aug 27, 2021 -None-

ด้วยความหวังและมุ่งมั่นที่ต้องการให้คนไทยกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็ว และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้อยู่ในวงจำกัดกลุ่มเซ็นทรัล จึงร่วมเคียงข้างคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ ด้วยการเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงและให้การช่วยเหลือทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง อีกทั้งผนึกกำลังบริษัทในเครือและภาคี สนับสนุนและดูแลด้านสาธารณสุขแบบครบวงจร 360 องศา เพื่อให้คนไทยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไม่ประมาท

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า สถานการณ์โควิดมีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อคนไทยอีกในระยะเวลาหนึ่ง สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่คนไทยทุกคนต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงโดยเร็ว ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่และประเทศเดินหน้าต่อไปได้ กลุ่มเซ็นทรัล จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสาธารณสุขอย่างจริงจังในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริการสนับสนุนเรื่องพื้นที่ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงจุดฉีดวัคซีนได้อย่างสะดวก, มาตรการความสะอาด ปลอดภัย ขั้นสูงสุด, การสนับสนุนงานของบุคลากรทางการแพทย์และการส่งเสริมการวิจัยยาหรือวัคซีนต้านโรคโควิด-19 โดยแพทย์ไทย เป็นต้น โดยการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผ่านการร่วมมือ ร่วมใจกัน ครอบคลุม 4 ด้าน ดังนี้

 1. ร่วมมือกับภาครัฐ อาทิ หอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขประจำจังหวัด และ สำนักงานประกันสังคม ในการจัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล แบบครบวงจร ทั่วประเทศ
 • ต้นแบบพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนแบบครบวงจร 33 จุดฉีดแบ่งเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัล 24 จุดฉีดทั่วประเทศ, โรบินสันไลฟ์สไตล์ 6 จุดฉีด, ท็อปส์พลาซ่า 1 จุดฉีด, ศูนย์การค้าแพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่ 1 จุดฉีดและจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ 1 จุดฉีด
 • เปิดให้บริการต่อเนื่องนานกว่า 150 วันตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม 2564 และยังคงดำเนินการต่อเนื่อง
 • บริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนคนไทยตามที่ได้รับจัดสรรมากกว่า 1.1 ล้านเข็ม
 1. มาตรการเซ็นทรัล สะอาดมั่นใจ
 • ผู้นำแผนแม่บทด้านมาตรการความสะอาด-ปลอดภัยให้กับศูนย์การค้าทั่วประเทศตามหลัก D-M-H-T-T-A ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของ โควิด-19ย่อมาจาก D : Distancingเว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M : Mask wearingสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand washingล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T : Temperatureตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการ T : Testingตรวจหาเชื้อโควิด 19 และA : Applicationติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง
 • พร้อมสนับสนุนและรณรงค์ให้ทุกคนได้รับวัคซีน ปัจจุบันพนักงานในกลุ่มเซ็นทรัลได้รับวัคซีนแล้วมากกว่า 85%ของพนักงานทั้งหมดทั่วประเทศ
 1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของด่านหน้า
 • สนับสนุนห้องพักในเครือโรงแรมเซ็นทารากว่า  8,856 ห้อง ให้บุคลากรทางการแพทย์
 • จัดส่งอาหารในเครือซีอาร์จีให้ผู้ป่วย Home Isolation ในโครงการ Meal for Youร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลรามาธิบดี และ โรงพยาบาลตากสิน มากกว่า 16,000 มื้อ
 • จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ รวมกว่า 12.9 ล้านบาท อาทิ วัคซีนซิโนฟาร์ม 3,000 เข็ม ห้องความดันลบ 4 ห้อง เครื่องช่วยหายใจสำหรับห้องปฏิบัติการ 3 เครื่อง และยาฟาวิพิราเวียร์ กว่า 25,000 เม็ด เป็นต้น
 • สมทบทุนก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
 1. ระดมทุนและร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่องานวิจัยโครงการวัคซีนคนไทย เพื่อคนไทย
 • ระดมทุนและสมทบทุนการวิจัยวัคซีนและยาเพื่อคนไทยได้เข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้มากกว่า 15.8 ล้านบาท

กลุ่มเซ็นทรัลขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นเสมือนนักรบด่านหน้าในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดในครั้งนี้ พร้อมที่จะรวมสรรพกำลังของธุรกิจในเครือในการสนับสนุนช่วยเหลือให้คนไทยปลอดภัยด้วยการเข้าถึงสาธารณสุข แบ่งเบาภาระให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมเคียงข้างคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤต ด้วยความอดทน เข้มแข็ง และร่วมแรงร่วมใจกัน

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.