TOA ไม่ทิ้งกัน หนุนการแพทย์กว่า 40 รพ.ทั่วประเทศ ช่วยสังคมสู้โควิด-19

Aug 27, 2021 -None-

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ทุ่มงบประมาณกว่า 40 ล้านบาท ในครึ่งปีแรก 2564 เดินหน้าสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการมอบเงินสมทบการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ปูพรมกระจายความช่วยเหลือโรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลสนาม และหน่วยงานด้านสาธารณสุขรวมกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ

จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีโอเอ กล่าวว่า ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้  มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น หลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และจำเป็นต้องจัดหาสถานที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน ดังนั้น ความพร้อมทางการแพทย์และสาธารณสุขจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ทีโอเอจึงขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักในการดูแลรักษาประชาชนทั่วไปและรวมทั้งผู้ป่วยโควิด-19

ตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ทีโอเอ เดินหน้าส่งมอบความช่วยเหลือด้านการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ สร้างห้องผู้ป่วยแรงดันลบ สร้าง ICU สนามห้องแรงดันลบ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ภาวะโคม่า ห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ มอบเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow มอบชุดตรวจเชื้อโควิด-19 สำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (Antigen test Professional Use) มอบรถตู้พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อให้บริการทางการแพทย์ มอบชุด PPE หน้ากาก N95 ถุงมือไนโตรเจน  มอบยิปซัมเพื่อสร้างแผงกั้นเตียงในโรงพยาบาลสนามกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ มอบผลิตภัณฑ์ทีโพล์ อาทิ เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อโรคเพื่อใช้ในโรงพยาบาล  พร้อมทั้งมอบงบประมาณสนับสนุนการทำงานด้านการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

นอกจากนี้ ทีโอเอ ได้มอบอาหารกล่องกว่า 2,000 กล่อง เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่สนับสนุนงานด้านโควิด-19  ซึ่งเราได้สั่งอาหารกล่องจากร้านอาหารในชุมชนเพื่อเป็นแรงสนับสนุนในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเหล่าผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย และเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทางอ้อมให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย

ตลอดครึ่งปีแรก 2564 นี้ ทีโอเอ ได้กระจายความช่วยเหลือด้านการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่างๆ กว่า 40 แห่ง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลตากสิน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี โรงพยาบาลบางบ่อ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางเสาธง โรงพยาบาลสนาม“รักษ์คนสาคร” จ.สมุทรสาคร โรงพยาบาลบ้านนา จ.นครนายก เป็นต้น

ทีโอเอ พร้อมเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพลังสำคัญในการช่วยเหลือสังคม และส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทุกท่านที่เสียสละ ทุ่มเท ทำงานอย่างหนักเพื่อให้คนไทยทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19 .....ทีโอเอไม่ทิ้งกัน  สู้ภัยโควิด-19

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.