4,472
VIEWS

เอพี ไทยแลนด์ / ออริจิ้น จัดทีมงานรองรับ Home Isolation ดูแลลูกบ้านยามกักตัว

Aug 27, 2021 A.Kanitha

บทบาทของดีเวลลอปเปอร์เปลี่ยนไปมากนับจากเกิดวิกฤต COVID-19 ไหนจะต้องขยันออกโปรโมชั่นโกยยอดขายเพิ่มสภาพคล่อง ไหนจะต้องดูแลลูกบ้านด้วยการออกมาตรการต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาดีเวลลอปเปอร์สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้กับพนักงานขายและแม่บ้าน ต่อมาเมื่อที่อยู่อาศัยต้องปรับเป็นสถานที่กักตัว Home Isolationบรรดาดีเวลลอปเปอร์ก็ต้องเพิ่มบทบาทตัวเองในการดูแลลูกบ้าน และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์

อย่างเอพี ไทยแลนด์ และออริจิ้น เริ่มมีการจัดทีมงานเฉพาะกิจทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลลูกบ้านที่ต้องกักตัว  Home Isolation โดยเอพี ไทยแลนด์ ให้บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SMART) ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือเอพี ไทยแลนด์ เป็นกลไกในการทำหน้าที่ดังกล่าวดูแลลูกบ้านในคอมมูนิตี้เครือเอพีกว่า 270 โครงการ รวมกว่า 70,000 ครัวเรือน จัดตั้งทีมพิเศษ “Smart Home Isolation” ที่พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตลูกบ้านในครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง ด้วยการให้คำแนะนำลูกบ้านที่ต้องกักตัวและรักษาตัวเองที่บ้านพร้อมจัดทำถุงห่วงใยจากใจสมาร์ท มอบเสริมให้กับลูกบ้านที่ดูแลตัวเองในรูปแบบ Home Isolation รวมถึงการอัพเดทสถานการณ์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน SMART WORLD ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาร์ทและลูกบ้าน ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการพบปะกับเจ้าหน้าที่นิติบุคคล ในขณะที่ธุรกรรมเรื่องบ้านและการอยู่อาศัยยังคงสามารถดำเนินได้ตามปกติ 

ในขณะที่บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครืออำนวยความสะดวกในการรักษาและเฝ้าระวังอาการให้แก่ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ตามมาตรฐานอย่างปลอดภัย ตั้งทีม Origin Health Buddy ที่จะเป็นเสมือนผู้ช่วยลูกบ้านออริจิ้นที่มีกว่า 20,000 ครอบครัว 

Origin Health Buddy  เป็นโครงการช่วยอำนวยความสะดวกและเป็นสื่อกลางในการประสานความช่วยเหลือแก่ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทุกคนภายในโครงการที่อยู่อาศัยเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ที่จำเป็นต้องเข้าระบบการรักษาแบบ Home Isolation โดยทีมนิติบุคคลและเจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือจัดเตรียมกล่องยังชีพและอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ยาสามัญประจำบ้าน ที่วัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว พร้อมคู่มือแนะนำในการปฎิบัติตัว และเบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการจัดส่งอาหารให้กับผู้ป่วยและลูกบ้าน และสอบถามติดตามอาการผ่านทางโทรศัพท์ทุกวัน   

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งทีมฉุกเฉิน พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการรักษา 14 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจในกับผู้ป่วย และช่วยประสานไปยังทีมแพทย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาเตียง กรณีที่ผู้ป่วยเข้าสู่อาการระดับสีเหลืองถึงสีแดงในระหว่าง Home Isolation ให้เข้าถึงการรักษาโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ลูกบ้านเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ที่เข้าระบบรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation และมีความประสงค์รับอุปกรณ์และบริการอำนวยความสะดวก สามารถลงทะเบียนผ่านฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลิเคชัน Primo Plus

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.