แม็คโคร จัด “วันโชห่วยไทย” รูปแบบออนไลน์ ลดต้นทุน เติมเต็มความรู้สู้โควิดยุคนิวนอร์มอล

Aug 25, 2021 -None-

นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญสำหรับผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย หรือ โชห่วย ทั่วประเทศ เพราะ “แม็คโคร” ได้ผนึกพันธมิตรทางธุรกิจจัดงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่”ในวันที่ 25-31 สิงหาคมนี้ผ่านเฟซบุ๊ก แม็คโครคู่คิดธุรกิจคุณเชื่อมต่อช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ คือทุกสาขาของแม็คโครทั่วประเทศเข้าด้วยกัน เพื่อกระจายการเข้าถึงและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นร้านค้าปลีกในชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ยังคงรุนแรง

งานนี้จะทำให้ผู้ประกอบการโชห่วย  เข้าถึง “โอกาส”การสร้างรายได้  ลดต้นทุน  จากสินค้าหลากหลายรายการจากพันธมิตรที่ขนทัพมาลดราคาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก พร้อมจัดช่วงคืนกำไร ด้วยสินค้านาทีทอง ให้ CFกันสนุกๆ รวมทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญของศูนย์แม็คโครมิตรแท้โชห่วยมาบอกเทคนิคการปรับปรุงร้านค้าสู่การเป็นสมาร์ทโชห่วยเพิ่มรายได้จากเทคโนโลยีและทางเลือกใหม่ๆ เสริมความรู้ให้โชห่วยไทยแข็งแกร่งขึ้น

“วันโชห่วยไทย” มีกำหนด ไลฟ์สด ทางเฟซบุ๊ก แม็คโครคู่คิดธุรกิจคุณ เติมเต็มความรู้และเทคนิคการจัดการร้านใหม่ๆ ชี้ช่องทางรวยให้โชห่วยวิถีใหม่  ระหว่างวันที่ 25 -31 สิงหาคม จำนวน3 รอบต่อวัน รอบละ 1 ชั่วโมง  เวลา 10.00 น. 14.00 น. และ 17.00 น. หรือหากร้านโชห่วยสนใจซื้อสินค้าลดต้นทุน สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ ผ่านทุกช่องทางของแม็คโคร ไม่ว่าจะเป็น การมาเลือกซื้อที่สาขา,แม็คโครคลิก,แม็คโครแอปพลิเคชั่นหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.siammakro.co.th

ตั้งแต่เปิดดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 32 ปี แม็คโคร ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนในการเป็นคู่คิดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในสังคมไทย โดยเฉพาะ “โชห่วย” หรือร้านค้าปลีกรายย่อยในชุมชน  ที่เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศ ซึ่งแม็คโครได้ก่อตั้งศูนย์มิตรแท้โชห่วย ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ร้านค้าในชุมชน ก้าวสู่ความเป็น “สมาร์ทโชห่วย” ด้วย

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.