กลุ่มมิตรผล-Meat Avatar พร้อมพันธมิตรร้านอาหาร ส่งมอบอาหารให้แก่รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Aug 17, 2021 -None-

ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในโรงพยาบาล ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย จากสถานการณ์ดังกล่าว กลุ่มมิตรผล จับมือกับ Meat Avatar แบรนด์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต เนื้อสัตว์จำแลงที่ผลิตจากพืช (Plant-based meat) ร่วมกับ 3 พันธมิตรร้านอาหาร ได้แก่ Salad Factory, สดอร่อย และ May Veggie Home ในการประกอบอาหารปรุงสุกจากผลิตภัณฑ์ Meat Avatar หมูสับจำแลงจากพืชที่อุดมด้วยโปรตีนและสารอาหาร โดยผ่านกรรมวิธีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบให้แก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย เพื่อร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการต่อสู้วิกฤติโควิด-19 นำมอบกล่องอาหารปรุงสุกโดย ปัญจพร คู่สามารถ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มมิตรผล, วิภู เลิศสุรพิบูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ วรุตม์ จันทร์โพธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มีท อวตาร จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันก่อน

ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในโรงพยาบาล ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย จากสถานการณ์ดังกล่าว กลุ่มมิตรผล จับมือกับ Meat Avatar แบรนด์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต เนื้อสัตว์จำแลงที่ผลิตจากพืช (Plant-based meat) ร่วมกับ 3 พันธมิตรร้านอาหาร ได้แก่ Salad Factory, สดอร่อย และ May Veggie Home ในการประกอบอาหารปรุงสุกจากผลิตภัณฑ์ Meat Avatar หมูสับจำแลงจากพืชที่อุดมด้วยโปรตีนและสารอาหาร โดยผ่านกรรมวิธีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบให้แก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย เพื่อร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการต่อสู้วิกฤติโควิด-19 นำมอบกล่องอาหารปรุงสุกโดย ปัญจพร คู่สามารถ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มมิตรผล, วิภู เลิศสุรพิบูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ วรุตม์ จันทร์โพธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มีท อวตาร จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันก่อน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.