กสิกรไทยเปิดบริการขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ดอกเบี้ยเงินฝากผ่านระบบ e-Withholding Tax กรมสรรพากร

Aug 05, 2021 -None-

กสิกรไทยร่วมกับกรมสรรพากร นำร่องเปิดบริการขอข้อมูลภาษีหัก ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบ e-Withholding Tax บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถขอข้อมูลภาษีหัก ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝากได้ตลอด 24 ชม. ได้สะดวก ไม่ต้องเดินทางไปสาขา ไม่ต้องเก็บเอกสาร ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตอกย้ำความเป็นผู้นำการให้บริการทางการเงินดิจิทัล และเป็นการสนับสนุนนโยบายบริการด้านภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลรายการที่ถูกหักภาษีหัก ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก จะเป็นรายการตั้งแต่ 10 .. 64 เป็นต้นไป

 

ศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาธนาคารได้ร่วมมือกับกรมสรรพากรเปิดให้บริการระบบภาษีหัก ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการ e-Withholding Tax เพื่อลดภาระการจัดทำและยื่นแบบรายการหักภาษี ที่จ่าย สำหรับลูกค้านิติบุคคลหรือลูกค้าธุรกิจ  ในครั้งนี้จึงเป็นการต่อยอดสู่บริการขอข้อมูลภาษีหัก ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบ e-Withholding Tax สำหรับลูกค้าบุคคลและลูกค้านิติบุคคล ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกรมสรรพากร โดยธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารนำร่องในการให้บริการนี้

บริการขอข้อมูลภาษีหัก ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบ e-Withholding Tax บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ปิดให้บริการแก่ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกประเภท และถูกหักภาษีหัก ที่จ่าย ทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการขอคืนภาษีกับกรมสรรพากร และลูกค้านิติบุคคลที่ต้องใช้ข้อมูลในการปิดงบการเงินและยื่นชำระภาษีเงินได้กับกรมสรรพากร ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าต้องเดินทางมายื่นขอและรับหนังสือรับรองที่สาขา บริการนี้จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยตอบโจทย์ให้กับลูกค้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สำหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์ยื่นขอคืนภาษีหัก ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝากสามารถดำเนินการได้ตามปกติ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรพุทธศักราช 2481 มาตรา 48(3)() ที่ระบุให้ผู้มีเงินได้ สามารถเลือกไม่นำรายได้ดอกเบี้ย ไปรวมคำนวณภาษีรายได้ประจำปี เนื่องจากธนาคารได้นำส่งภาษีหัก ที่จ่ายให้เรียบร้อยแล้ว

 

ลูกค้าสามารถขอข้อมูลรายการที่ถูกหักภาษีหัก ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งเป็นรายการตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยลูกค้าบุคคลธรรมดาสามารถติดต่อได้ที่สาขาของธนาคาร หรือ K-Contact Center  02-8888888 ลูกค้านิติบุคลหรือลูกค้าธุรกิจ สามารถติดต่อได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าของท่าน หรือ K-BIZ Contact Center  02-8888822  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.kasikornbank.com

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.