SAMART ร่วมสนับสนุนโครงการ Angle Fund

Aug 04, 2021 -None-

ธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง 15 ทีม ที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Pitching Challenge ด้วยการแก้โจทย์ Hackathon ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความท้าทายในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และยังเป็นส่วนหนึ่งในการสะสมคะแนน เพื่อคัดเลือกทีมที่จะชนะเลิศในโครงการ Angle Fund ที่กลุ่มบริษัทสามารถ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุนผู้มีแนวคิด หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบของ Live สดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เมื่อเร็วๆนี้

สนับสนุน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.