11,703
VIEWS

มาแล้ว!!! ประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปี 5 “นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย”

Jul 30, 2021 BrandAge Team

โครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5“นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัลมูลค่ากว่า 536,000 บาท โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

นมไทย-เดนมาร์ค หรือ นมวัวแดงที่คุ้นเคยกันดี ถือกำเนิดจากสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 เป็นจุดเริ่มต้นของนมกล่องแรกในประเทศไทย กระทั่งตอนนี้ ครบ 60 ปีเต็มแล้ว

ต้องยอมรับว่า ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา นมไทย-เดนมาร์ค นับเป็นนมแบรนด์เดียวของไทยที่ได้รับความนิยม และเป็นแบรนด์ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคมาเป็นอย่างดี

การันตีด้วยรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็น รางวัลแบรนด์นมยูเอชทีที่น่าเชื่อถือมากที่สุด จากผลสำรวจ Thailand Most Admired Brand ในหมวดอาหาร และเครื่องดื่ม, รางวัล Most Admired Brand นมไทยอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค จากผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค นิตยสาร BrandAge ประจำปี 2020 และ 2021

ความสำเร็จตลอด 60 ปี กลายเป็นที่มาของโจทย์ของการประกวดในครั้งนี้...

ภายใต้ชื่อโครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5 “นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย”

พร้อมกันนี้ ทางโครงการต้องการเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจให้มาแสดงไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านภาพยนตร์โฆษณา ตอกย้ำแบรนด์นมไทย-เดนมาร์คที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานกว่า 60 ปี เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 536,000 บาท

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดสาขาวิชาและคณะ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4

2. สมาชิกในทีมจะต้องมาจากสถาบันเดียวกันไม่เกิน 4 คน แต่ละกลุ่มส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น และต้องมีอาจารย์ในสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองเป็นที่ปรึกษาทีมอาจารย์ที่ปรึกษาทีม สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม

3. แต่ละสถาบัน สามารถส่งทีมเข้าร่วมโครงการได้ไม่จำกัดจำนวน

4. ผลงานจะต้องเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นใหม่ ทั้งด้านโครงเรื่อง ภาพและเสียงโดยไม่มีการลอกเลียนหรือดัดแปลงใหม่และไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน 

5. เนื้อหาต้องไม่สื่อถึงการเสียดสี ล้อเลียน ลบหลู่ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด

6. คณะกรรมการจัดงานฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

7. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมให้ตกเป็นของผู้จัดงานประกวด โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง และนำไปเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ในงานของหน่วยงาน ที่ไม่ใช่กิจกรรมในเชิงพาณิชย์ได้

8.การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Thai-Denmarkworkshop.com หรือ Facebook: Thai-Denmarkworkshop

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.