โฟร์โมสต์- มูลนิธิกระจกเงา ลงนามMOUโครงการ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยสู้ภัยโควิด-19”

Jul 29, 2021 -None-

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์เพื่อคนไทยมากว่า  65 ปี โดยนายราชเทพ นฤหล้า ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการ โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยสู้ภัยโควิด-19” ในรูปแบบเสมือนจริง กับมูลนิธิกระจกเงา โดยมีนายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข ประธานมูลนิธิฯ และนางสาววีราภรณ์ ประสพรัตนสุข หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและระดมทุน ร่วมลงนาม เพื่อสานต่อพันธกิจการมอบโภชนาการจากน้ำนมโคคุณภาพเพื่อเด็กไทย และส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ชุมชนและสังคมไทย ด้วยการบริจาคผลิตภัณฑ์นม 1,000,000 กล่อง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ให้กับเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยเมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์นมยูเอชที โฟร์โมสต์ ขนาดบรรจุ 170 มล. 180 มล. หรือ 225 มล. ทุกรสชาติ จำนวน 1 ลัง ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 9 กันยายน พ.ศ. 2564 กับร้านค้าและช่องทางที่ร่วมรายการ บริษัทฯ จะบริจาคผลิตภัณฑ์นมยูเอชที โฟร์โมสต์โอเมก้า 369 ขนาดบรรจุ 180 มล. ให้กับมูลนิธิกระจกเงา จำนวน 1 ลัง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กและครอบครัวผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน

MOU

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.