TOA ชวนคนไทย ร่วมปันสุข ขยายหอผู้ป่วยโควิด-19 รพ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

Jul 20, 2021 -None-

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกใหม่ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่ม มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท  ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA จึงตระหนักดีว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงได้จัดทำโครงการ “TOA ปันสุข เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยและโรงพยาบาลภาครัฐที่ได้รับผลกระทบ 

TOA จึงขอชวนคนไทย มาร่วมปันสุขกับ "โครงการขยายหอผู้ป่วยโควิด-19" เพื่อเพิ่มจำนวนเตียงช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเร่งด่วน ให้แก่ โรงพยาบาลบางบ่อ .สมุทรปราการ

 

สามารถร่วมบริจาคสมทบโครงการนี้ ผ่านช่องทาง QR Code (e-Donation) ของโรงพยาบาลบางบ่อโดยตรง และผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดย TOA ร่วมสมทบสูงสุด เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท บริจาคสมทบได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม นี้  

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.