ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เดินหน้าโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” เตรียมความพร้อมคุณครู

Jul 15, 2021 -None-

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท กล่องวิเศษ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ “โครงการมิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” เมื่อเร็วๆ นี้  ณ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 รวมถึงผ่านระบบออนไลน์ (Online)  ให้กับคุณครูจำนวนทั้งสิ้น  228 คน จาก 143 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี และนครปฐม  โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียน เพื่อให้คุณครูสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรน้ำให้แก่นักเรียน รวมถึงริเริ่มจัดทำข้อเสนอโครงการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียน  ทั้งนี้ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด จะมอบทุนสนับสนุนให้กับ 30 โรงเรียนซึ่งนำเสนอโครงการที่โดดเด่นและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้ เพื่อให้โรงเรียนเป็นที่ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำ

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.