อายิโนะโมะโต๊ะ จัดตั้งศูนย์เชื่อมโยงธุรกิจ ณ เมืองนวัตกรรมอาหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Jul 12, 2021 -None-

เมื่อเร็วๆ นี้ อิชิโระ ซะกะกุระ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย ทะกุมิ คะซะริโมะโตะ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เดินทางไปเยี่ยมชมความคืบหน้าการจัดตั้ง ศูนย์เชื่อมโยงธุรกิจ  (Open-Link Innovation Space by Ajinomoto) เมืองนวัตกรรมอาหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก .สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมต้อนรับ และแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) ซึ่ง อวท. แห่งนี้ ถือเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของประเทศไทย ที่มีหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งอยู่กว่า 100 หน่วยงาน เพียบพร้อมด้วยบุคลากรแนวหน้าและเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ถือเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ที่เตรียมพร้อมด้านการประเมินธุรกิจครบทุกองศา ก่อนที่จะเริ่มต้นดำเนินการจัดตั้งธุรกิจใหม่ นอกจากนี้ ยังได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวการสร้างคุณค่าร่วมในอนาคตอันใกล้ ด้วยการใช้ความเชี่ยวชาญด้านกรดอะมิโนของบริษัทเช่นกัน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังได้พาเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง และบรรยากาศภายในของ อทว. อีกด้วย

 

สำหรับ ศูนย์เชื่อมโยงธุรกิจ  (Open-Link Innovation Space by Ajinomoto) นี้ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้มากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นพื้นที่ในการเชื่อมโยงธุรกิจของทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ร่วมสร้างโอกาสนำไปสู่การจับคู่ธุรกิจจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ที่มอบคุณค่าและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดเป็นระบบนิเวศทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานในการช่วยประสานงานเกี่ยวการค้นคว้าวิจัยในโครงการต่าง ของบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งนวัตกรรมใหม่ เหล่านี้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านโภชนาการเพื่อร่วมพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทยตลอดมา โดยยึดหลัก การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value)” เพื่อสร้างสังคมสุขภาพดีในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำของโลก

 

หากหน่วยงานต่างๆ สนใจที่จะสร้างคุณค่าให้กับสังคมร่วมกับอายิโนะโมะโต๊ะ สามารถเข้ามาเยี่ยมชม Innovation Space นี้ เมืองนวัตกรรมอาหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.