ประธานาธิบดี Joe Biden ลงนามในคำสั่งผู้บริหาร ที่รวมถึง Right to Repair แล้ว

Jul 11, 2021 P.Patikom

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2021 ที่ผ่านมา เราได้นำเสนอข่าวในประเด็นเรื่อง "ประธานาธิบดี Biden จะสั่งให้ FTC ร่างกฎ 'Right to Repair' ที่อาจส่งผลทั่วโลก" ซึ่งข่าวดังกล่าวระบุว่า ประธานาธิบดี Joe Biden จะสั่งให้ Federal Trade Commission (FTC - องค์กรอิสระของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค) ร่างกฎข้อบังคับใหม่ เกี่ยวกับเรื่อง Right to Repair (สิทธิในการซ่อมแซม) เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เทคโนโลยีของตนด้วยตนเองได้ และนำไปซ่อมที่ร้านค้าอิสระได้

เมื่อมาถึงวันที่ 10 กรกฎาคม ข่าวดังกล่าวมีความคืบหน้า คือ ประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในคำสั่งผู้บริหาร ที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน โดยมุ่งเป้าหมายไปที่วงการธุรกิจเทคโนโลยีโดยตรง

คำสั่งดังกล่าว ระบุว่า เรียกร้องให้หน่วยงานของสหรัฐฯ เช่น Federal Communications Commission (FCC - องค์กรที่ควบคุมเรื่องระบบและเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมสหรัฐฯ) และ Federal Trade Commission (FTC - องค์กรที่ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค) ดำเนินการบทบัญญัติเฉพาะ 72 เรื่อง ซึ่งมีเรื่องของ Right to Repair (สิทธิในการซ่อมแซม) รวมอยู่ใน 72 เรื่องที่ต้องดำเนินการด้วย

ในเรื่องเกี่ยวกับ Right to Repair (สิทธิในการซ่อมแซม) นี้ ประธานาธิบดี Joe Biden มอบหมายให้ FTC พยายาม "จำกัดผู้ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง จากการจำกัดความสามารถของผู้คนในการใช้ร้านซ่อมอิสระ หรือการซ่อมแซมด้วยตัวเอง (Limit powerful equipment manufacturers from restricting people’s ability to use independent Repair shops or do DIY Repairs)" สำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่พวกเขาใช้

คำสั่งผู้บริหารของประธานาธิบดีในเรื่องเกี่ยวกับ Right to Repair (สิทธิในการซ่อมแซม) ดังกล่าว ได้ครอบคลุมกว้างขวางไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดด้วย ไม่ใช่เพียงแค่อุปกรณ์การเกษตร

ทั้งนี้เมื่อก่อนหน้านี้ FTC ได้ออกรายงานเกี่ยวกับปัญหาสิทธิ์ในการซ่อมแซม (Right-to-Repair) ที่เรียกว่า "Nixing the Fix" โดยสรุปว่า "คำอธิบายหลายข้อที่ผู้ผลิตให้ไว้สำหรับข้อจำกัดในการซ่อมนั้น ไม่มีเหตุผลที่ดี (Many of the explanations manufacturers’ gave for Repair restrictions aren’t well-founded)"

Cr : THE VERGE

Source

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.