3,919
VIEWS

ขวดพลาสติกไร้ฉลาก 1 ใน 3 ความสำเร็จการรีไซเคิลและลดพลาสติกของเกาหลีใต้

Jul 05, 2021 P.Patikom

กระทรวงสิ่งแวดล้อม (Ministry of Environment) ของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ระบุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 3 ประการที่ดำเนินการจนถึงปีนี้ได้แก่

1 นโยบายการทำให้ภาชนะพลาสติกบรรจุน้ำไม่มีฉลาก
2 นโยบายการแยกรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติกแบบใส
3 นโยบายนำเสนอผงซักฟอกราคาถูกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเติมใหม่เมื่อหมดมากกว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่

สำหรับนโยบายแรกภาชนะพลาสติกบรรจุน้ำไม่มีฉลากก่อนหน้าใช้นโบายนี้ภาชนะพลาสติกบรรจุน้ำถูกขายโดยมีฉลากติดรอบซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมบางรายว่าไม่สะดวกในแง่ของการรีไซเคิล

ดังนั้นเมื่อขวดไม่มีฉลากติดโดยรอบจึงอนุญาตให้ผู้ผลิตใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์บนวัสดุห่อหุ้มกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ 6 ขวดขึ้นไปที่ห่อด้วยวัสดุห่อหุ้มไวนิลซึ่งข้อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์สามารถใส่ลงบนวัสดุห่อหุ้มได้

นโยบายนี้ช่วยให้ผู้บริโภคไม่ต้องยุ่งยากในการนำฉลากที่มีความเหนียวออกเมื่อรีไซเคิลขวดและมันยังลดขยะพลาสติกเพราะไม่ต้องผลิตฉลากตั้งแต่แรกซึ่งกระทรวงสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าหากผลิตภัณฑ์ขวดน้ำพลาสติกที่ขายประมาณ 4.2 พันล้านขวดในปี 2019 ถูกแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์ขวดน้ำพลาสติกที่ไม่มีฉลากจะช่วยลดการใช้พลาสติกได้มากถึง 24.6 ล้านตัน

นโยบายนี้ยังช่วยลดภาระทางการเงินสำหรับผู้ผลิตขวดน้ำเนื่องจากพวกเขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของตนน้อยลงกระทรวงกล่าวว่านโยบายดังกล่าวจะสนับสนุนผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด 15 รายในเกาหลีใต้โดยเสียค่าธรรมเนียมรวมกัน 10.2 พันล้านวอน (9 ล้านดอลลาร์) และลดการจ่ายค่าธรรมเนียมลง 5 พันล้านวอนหรือคิดเป็น 330 ล้านวอนต่อผู้ผลิตแต่ละราย

มาตรฐานของกระทรวงในการประเมินความสามารถในการรีไซเคิลซึ่งแก้ไขในเดือนธันวาคม 2020 ให้คะแนนผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีฉลากว่าเป็นวัสดุรีไซเคิลที่ดีที่สุด

สำหรับนโยบายที่ 2 แยกรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติกแบบขวดใสขวดน้ำพลาสติกที่เป็นขวดใสจัดอยู่ในประเภท "วัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูง" ได้เริ่มรวบรวมคัดแยกในชุมชนที่อยู่อาศัยทั่วประเทศในเดือนธันวาคม 2020 ขวดที่เก็บรวบรวมมานี้สามารถตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำเป็นเส้นใยแล้วนำไปใช้ทำเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กระทรวงสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมรวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเกาหลีใต้ได้ลงนามในข้อตกลงซื้อด้วยเงิน 450 ล้านวอนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำหรับการซื้อเครื่องแบบที่ทำจากการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติกแบบใสกระทรวงกลาโหมซื้อเครื่องแบบ 10,000 ชุดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติซื้อ 2,000 ชุดเสื้อผ้าที่ผลิตจากขวดน้ำพลาสติกแบบใสรีไซเคิลมีตั้งแต่ชุดออกกำลังกายช่วงฤดูร้อนจนถึงชุดทำงานแบบลำลอง

นโยบายนี้ยังนำไปสู่การจัดตั้งระบบบำบัดของเสียที่สามารถรวบรวมและรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติกแบบใส 100,000 ตันจากคลังรีไซเคิลหลักแปดแห่งของประเทศ (40%ของขยะรีไซเคิลทั้งหมดในคลังสามารถรวบรวมและรีไซเคิลได้)

สำหรับนโยบายที่ประสบความสำเร็จนโยบายที่ 3 กระทรวงสิ่งแวดล้อมได้เปิดตัวธุรกิจต้นแบบที่เรียกว่า "Eco Refill Station" ซึ่งผู้คนสามารถเติมผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกใหม่ได้ในภาชนะบรรจุเดิมซึ่งทำให้สามารถซื้อผงซักฟอกใหม่ได้ในราคาที่ได้ส่วนลดซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการออกแบบเครื่องจักรในเดือนกันยายน 2020 กระทรวงฯก็เริ่มต้นร่วมมือกับผู้ที่สามารถพัฒนาเครื่องจักรดังกล่าวได้เช่นเดียวกับผู้ที่สนใจในการใช้งานพวกมันในที่สุดเครื่องเติมผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกก็ถูกติดตั้งในสถานที่ต่างๆ 10 แห่งรวมถึงที่ซูเปอร์สโตร์ท้องถิ่นอย่าง Emart

คาดว่าโครงการนี้จะลดการใช้พลาสติกลงได้กว่า 77,000 กิโลกรัมในแต่ละปีโดยสนับสนุนให้ผู้คนเก็บขวดผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกไว้สำหรับเติมสถานีเติมยังขายผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกในราคาประมาณ 39%ของราคาเดิม

รัฐมนตรีช่วย Hong Jeong-kee กล่าวว่ากระทรวงฯ "จะพยายามค้นหาวิธีการบริหารที่ประสบความสำเร็จซึ่งช่วยให้ชีวิตประจำวันของผู้คนในเกาหลีใต้มีประสิทธิภาพบรรเทาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการปฏิรูปกฎระเบียบ"

Cr : The Korea Times

Source

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.