เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินบริจาคจากกิจกรรม AIA Vitality Active Weekend Charity Challenge

Jun 21, 2021 -None-

เอไอเอ ประเทศไทย ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ดูแลสุขภาพและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม กับ “AIA Vitality Active Weekend Charity Challenge ภารกิจสุขภาพดี สู้วิกฤตโควิด 19” โดยร่วมกันเปลี่ยนการออกกำลังกายให้เป็นเงินบริจาค ในระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 12-13 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างล้มหลามและได้เสียงตอบรับที่ดีจากสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีสมาชิกร่วมออกกำลังกายในกิจกรรมต่าง รวมจำนวนก้าวเดิน 103,542,500 ก้าว คำนวณเป็นคะแนนออกกำลังกาย 1,029,900 คะแนน ซึ่งเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ได้เปลี่ยนคะแนนออกกำลังกายทุก 100 คะแนน เป็นเงินบริจาคมูลค่า 20 บาท และจากการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สามารถเปลี่ยนเป็นยอดเงินบริจาคได้ถึง 205,980 บาท ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ขอร่วมทำความดีสมทบเพิ่มอีก 1 เท่า รวมเป็นยอดเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ทั้งสิ้น 411,960 บาท

โดยวันนี้ กฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมด้วยนางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ และชุลีพร ยูปานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ได้เดินทางไปมอบเงินบริจาคจำนวน 411,960 บาท จากการจัดกิจกรรม “AIA Vitality Active Weekend Charity Challenge ภารกิจสุขภาพดี สู้วิกฤตโควิด 19” ให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย และประเทศอินเดีย โดยมีนางสาวรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกิจภาคสนามและระบบงานสนับสนุนองค์กร นายเฮอร์รี่ เจมส์ ฮามิตัน ผู้จัดการฝ่ายประสานงานจัดหากองทุน และ นายอานุภาพ สลับแสง ผู้จัดการแผนกจัดหาทุนองค์กรธุรกิจ เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินสนับสนุน  สำนักงานใหญ่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.