24,421
VIEWS

เปิดเวที Sustainable Brands 2017 Bangkok “ชีวิตที่ดี” เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

Nov 29, 2017 S.Worapol

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่ให้คุณค่าของการแบ่งปันสู่สังคมมากกว่าผลกำไรที่เป็นเงินเพียงอย่างเดียว และเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบันจากแบรนด์ต่าง ๆ ทั่วโลกไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ซึ่งสำหรับประเทศไทยงานประชุมประจำปีระดับนานาชาติ Sustainable Brands 2017 Bangkok (ซัสเทนเนเบิล แบรนด์ 2017แบงค็อก) หรือ SB’17 Bangkok (เอสบี ’17 แบงค็อก) จัดขึ้นในปีนี้เป็นปีที่ 3 ภายใต้ธีม “Redefining the Good Life” (รีดีไฟนิ่ง เดอะ กู๊ด ไลฟ์) ครอบคลุมถึง 8 หัวข้อหลัก ได้แก่ Good Food, Good Home, Good Lifestyle, Good Money, Good Design, Good Energy, Good Technology และ Good Destination

โดยงานประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้นำแบรนด์ชั้นนำทั้งจากในและต่างประเทศ มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันในเรื่องความยั่งยืนของโลกธุรกิจระดับสากลในแง่มุมต่าง ๆ รวมถึงยังเป็นครั้งแรกที่มีเวทีให้แบรนด์ต่างๆ ไม่ว่าจะระดับองค์กร (Corporate) ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กิจการเพื่อสังคม (SE) หรือ ธุรกิจเกิดใหม่ที่สร้างแนวคิดที่แตกต่าง (Startup) มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างแบรนด์ เรียนรู้และร่วมมือกันในการขับเคลื่อนสังคม เพื่อเปลี่ยนโลกธุรกิจให้มุ่งสู่ความยั่งยืน ในวันพุธที่ 29 และ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการโครงการ Sustainable Brands ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทยนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแนวคิดและแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) มาเป็นเวลานานถึง 19 ปี อีกทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,447 โครงการ ล้วนแล้วแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในประเทศ และเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาวไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป ถึงกระนั้น การบริหารจัดการเพื่อความพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ที่เน้นกระตุ้นองค์กรและภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ยังมีช่องว่างมากมายที่สามารถพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและนักยุทธศาสตร์ระดับโลกต่างให้ความสำคัญกับการนำแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างแบรนด์เป็นจำนวนมาก 

“งานประชุม Sustainable Brands ถือเป็นศูนย์รวมของนักสร้างแบรนด์ นักการตลาด นักธุรกิจ ที่ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบ รวมทั้งสร้างแบรนด์เพื่อให้มีส่วนในการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับสังคม โดยมีการจัดประชุมในหลายประเทศ ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้แบรนด์ไทยได้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และพบว่าแบรนด์ไทย ก็ไม่แพ้ใครในโลก เพราะฉะนั้นหากเรารวมตัวกันได้ และมีระบบของการแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในแพลตฟอร์มของโลกก็จะมีโอกาสทำให้คนรู้จักแบรนด์ไทยมากขึ้น โดยเฉพาะแบรนด์ไทยที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในเรื่องของการสร้างความยั่งยืน ซึ่งแบรนด์เหล่านี้สามารถเป็นต้นแบบให้โลกได้หมด

 “สิ่งหนึ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์ไทยในเรื่องของความยั่งยืนคือ เราเป็นประเทศที่สามารถจะนำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงบวกกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ดีไม่แพ้ประเทศใดในโลก และมั่นใจว่างาน SB’17 Bangkokจะเป็นเวทีที่ทำให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ และแบ่งปันสิ่งที่จะทำให้ทุกคนแข็งแกร่งไปด้วยกัน” ดร. ศิริกุลกล่าว  

สำหรับธีมงานประชุม SB’17 Bangkok นำเสนอแนวคิด เรื่อง “Redefining the Good Life” หรือการนิยามคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึง 8 หัวข้อหลัก ได้แก่ Good Food, Good Home, Good Lifestyle, Good Money, Good Design, Good Energy, Good Technology และ Good Destination   จากงานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ประสบปัญหาเรื่องความแตกแยกทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ตอกย้ำถึงมุมมองเรื่องชีวิตที่ดี กล่าวคือ มีความแตกต่างจากอดีต ที่เคยเน้นแต่ความร่ำรวยหรือเงินทอง พวกเขาพบว่าเงินไม่อาจซื้อความสุขได้ ปัจจุบันผู้คนในสังคมจึงให้ความสำคัญกับสมดุลของชีวิตที่เรียบง่ายด้านพื้นฐาน เช่น การมีสุขภาพที่ดี (Balance Life) เรื่องของคนมากกว่าวัตถุ (Human Connections) เรื่องอื่น ๆ ที่มองข้ามมากไปกว่าตัวเอง ชีวิตที่ดี คือ การที่ครอบครัว ชุมชน ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อมเดียวกันอย่างมีเป้าหมาย (Meaningful Connections) และเรื่องความเป็นอิสระทางการเงิน (Financial Independence)

ทั้งนี้ในงานการประชุมระดับนานาชาติ  SB’17 Bangkok ผู้ร่วมงานจะได้พบกับสุดยอดผู้นำจาก      แบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ที่จะมาร่วมเสวนาในเรื่องความยั่งยืนของโลกธุรกิจระดับสากลในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ มร. ฮาเวียร์ โกเยเนเช่ ผู้ก่อตั้งแบรนด์อีโคอัลฟ์ (ECOALF) เสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลผู้นำขยะจากมหาสมุทรมาเพิ่มมูลค่าสู่แฟชั่นแห่งความยั่งยืน, บันนี่ เหยียน เจ้าของแบรนด์ The Squirrelz   นักออกแบบผู้สร้างขยะออนไลน์ ให้สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบได้ฟรี, แมทท์ แมคโก ผู้ก่อตั้ง Stok บริษัท           ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาออกแบบและก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืนที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม,  มร. พอล เฮอร์แมน (Paul Herman) CEO จาก HIP investor ผู้นำเสนอระบบที่นักลงทุนสามารถที่จะสร้างกำไรไปพร้อมกับการสร้างสิ่งดีๆ สู่โลกได้ด้วย และ มร. โธมัส โคลสเตอร์ (Thomas Kolster) ผู้ก่อตั้ง #Goodvertising เอเจนซี่โฆษณาที่เชี่ยวชาญในการสื่อสารเรื่องความยั่งยืน และนักเขียนหนังสือชื่อ “Goodversiting” หนังสือแห่งการสื่อสารเชิงคุณค่าในสากล เป็นต้น 

รวมทั้งได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของมูลนิธิ และองค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในหลากหลายด้าน ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ อาทิ หัวข้อ “Good Life According to Thai Royal Wisdom” โดย คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา รองเลขาธิการและกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, หัวข้อ “How Food Can Sustain Life” พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากโครงการหลวง, หัวข้อ Sustainable Destination โดย ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากนี้โปรแกรมของการประชุม Sustainable Brands หรือ SB มีความโดดเด่นเรื่องของการสร้าง Platform ในการจัดงานประชุม โดยยึดรูปแบบหลักตาม SB Global ที่เป็นสากล แต่จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมตามแต่ละท้องถิ่นที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถที่จะเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย กิจกรรมหลักของงาน SB’17 Bangkok มี Program Platform ดังนี้  

PLENARY SESSION ช่วงเช้า เป็นเวทีหลัก ร่วมเรียนรู้กับผู้นำทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่มาให้ความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ ในการทำธุรกิจแบบยั่งยืน

BREAKOUT SESSION ช่วงบ่าย จะเป็น Session ย่อย แบรนด์ในแต่ละมิติจะร่วมพูดคุยในการที่จะช่วยกันผลักดันในการทำธุรกิจของแต่ละมิติ ที่ทำให้เกิดผลที่ดีกับผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนาไปสู่ความยั่งยืน โดยให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดแบ่งปันไอเดีย เพื่อแนะนำและสร้าง Good Impact ผ่าน 8 มิติ ตามแนวคิด “Redefining the Good Life”

ACTIVATION HUB แนวคิด “GOOD LIFE AS DEFINED BY KING BHUMIBOL” พื้นที่ที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และให้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละแบรนด์สร้างความยั่งยืนให้แก่แบรนด์ของตนเอง  และเป็นพื้นที่ให้แบรนด์ระดับประเทศและระดับโลกที่ร่วมสนับสนุนงาน SB’17 Bangkok พร้อมจัดนิทรรศการในรูปแบบที่มีสีสันสนุกสนาน ภายใต้แนวคิด “Redefining the Good Life” และเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME และ SE ของไทยได้แสดงผลงานให้ชาวโลกได้รู้จักอีกด้วย

A SPECIAL MINI EVENT: SUSTAINBLE DINNER  (CHEF TABLE) ดินเนอร์มื้อพิเศษสุด “Sustainable Chef Table” (ซัสเทนเนเบิลเชฟ เทเบิ้ล) โดยมีเชฟพิเศษที่สุดของเมืองไทยมาปรุงเมนูที่หาได้ที่เดียวในงานนี้ พร้อมเล่าเรื่องราว Sustainable ของอาหาร แหล่งที่มาของอาหารมื้อพิเศษสุดนี้  ซึ่งจัดขึ้นในคืนวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.