3,421
VIEWS

วอลโว่ ร่วมกับ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดโปรแกรมฝึกงาน “VOLVO APPRENTICE PROGRAM”

Jun 04, 2021 -None-

บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมาณฑล ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค), วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา จัดโครงการนักศึกษาช่างฝึกหัด VOLVO APPRENTICE  PROGRAM” โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ระดับโลกของวอลโว่แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษา และเตรียมสร้างช่างเทคนิคที่มีคุณภาพเพื่อเข้าทำงานที่ศูนย์บริการวอลโว่ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดีทั้งระดับ ปวช.-ปวส. และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ สอดคล้องกับปรัชญาของวอลโว่ที่กำหนดให้ผู้คนเป็นศูนย์กลางในการทำงานทุกด้านเสมอมา  

คริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยปรัชญา People are the Core of Everything We Do ทำให้วอลโว่มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนมาโดยตลอด ซึ่งนอกจากการให้ความสำคัญกับผู้ขับขี่รถยนต์วอลโว่ ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ ไปจนถึงพนักงานทุกแผนกของบริษัท เรายังพยายามขยายขอบเขตให้ครอบคลุมผู้คนในสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ การจัดโครงการช่างฝึกหัดครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือกับกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาซึ่งเป็นแหล่งผลิตบุคลากรช่างเทคนิคที่วอลโว่เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานจริง ตลอดจนเก็บเกี่ยวองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของแบรนด์ชั้นนำระดับโลกซึ่งไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงาน หลังจบการศึกษายังอาจได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในศูนย์บริการวอลโว่ในอนาคต นอกจากนี้ เรายังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแต่ละ 3 แห่ง โดยแบ่งเป็นทุนสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ปวช. 3 ทุน และทุนสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ปวส. 3 ทุน เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมมากขึ้นนอกเหนือจากการฝึกงาน และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกลุ่มสถาบันการศึกษาจัดโครงการอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้”

การดำเนินงานโครงการ VOLVO APPRENTICE  PROGRAM” เริ่มจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา คัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร ปวส. สถาบันละ 2 คน เข้าฝึกงานในศูนย์บริการวอลโว่ที่ถูกคัดเลือก โดยก่อนเข้าฝึกงานจะมีการฝึกอบรมโดยช่างเทคนิคมืออาชีพ การทบทวนความรู้ช่างพื้นฐาน และการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของวอลโว่เบื้องต้น หลังจากนั้นจึงเป็นการฝึกปฎิบัติงานจริงในศูนย์บริการโดยมีผู้ช่วยเหลือและดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ วอลโว่ได้วางแผนจัดหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์ที่ต้องการศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ขั้นสูงของวอลโว่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ VOLVO APPRENTICE  PROGRAM”

“วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย เล็งเห็นศักยภาพของนิสิตอาชีวศึกษามาโดยตลอด จึงพยายามออกแบบโครงการที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนิสิตสายอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการช่างฝึกหัดนี้ เรามีแผนขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมสถาบันอาชีวศึกษาในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมของเราต่อไป” คริส เวลส์ กล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวอลโว่ได้ที่สายด่วน 02-305-4499 โดยสามารถดูข่าวสารกิจกรรมล่าสุดของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ www.volvocars.com/th

Volvo

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.