แม็คโคร ขานรับภาครัฐ สนับสนุนสถานที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน พร้อมยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยสู้โควิด-19 ไปด

May 18, 2021 -None-

แม็คโคร เชียงใหม่ ประเดิมสาขาแรกเป็นจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ล่าสุด จับมือ สสจ.เชียงใหม่ จัดพื้นที่ อำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคขยายช่องทางการเข้าถึงบริการ เพื่อจองวันและสถานที่ฉีดวัคซีนโควิดย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด เพิ่มความมั่นใจ

นางสาวศิรดา พฤกษตระกูล ผู้จัดการเขต แม็คโคร สาขาภาคเหนือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า แม็คโคร พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภาครัฐช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงโดยเร็ว ล่าสุด แม็คโคร สาขาเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการเป็นจุดรับลงทะเบียนเฉพาะกิจ ให้กับ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น. ก่อนรอการฉีดวัคซีนในลำดับต่อไป

“แม็คโคร เชื่อมั่นว่า การร่วมแบ่งเบาการดำเนินงานของภาครัฐ  ในการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19จะทำให้เกิดการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ซึ่งแม็คโคร สาขาเชียงใหม่  มีความพร้อมที่ช่วยภาครัฐเป็นจุดลงทะเบียนเฉพาะกิจ อำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ที่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนผ่าน ‘หมอพร้อม’ ด้วยตนเอง เพียงนำบัตรประชาชนและใบรับรองแพทย์ (กรณี 7 กลุ่มโรคที่ไม่พบชื่อในระบบ) มายื่นลงทะเบียนและจองวันฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ ที่สำคัญขอให้มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัย เนื่องจาก แม็คโครทุกสาขาได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มข้น ภายใต้มาตรฐานสถานประกอบการปลอดภัย ป้องกันโควิด-19‘THAI STOP COVID Plus’ รอบใหม่ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข”

ที่ผ่านมา แม็คโครได้ทยอยส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ - สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ ในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนมอบชุดป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPEให้แก่ โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรด่านหน้าในการต่อสู้กับโควิด-19

 

COVID-19

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.