ผช.รมต.สธ.เยี่ยม รพ.วิมุต ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มแพทย์ กว่า 5,700 ราย

May 15, 2021 -None-

นายแพทย์โสภณ เมฆธน  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  และ นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี  ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข นำทีมเข้าตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ และ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่ โรงพยาบาลวิมุต ซึ่งปัจจุบันสามารถให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 5,700 ราย โดยมี นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุตโฮลดิ้ง จำกัด และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลวิมุต ได้เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ คลินิกทั่วไปในกรุงเทพ และปริมณฑล ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรกที่ต้องได้รับวัคซีนอย่างเร่งด่วน ที่ได้จองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line OA “หมอพร้อม” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เข้ารับวัคซีนเป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้น โรงพยาบาลวิมุต ยังได้เตรียมความพร้อม ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะเดินทางเข้ามารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป, กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มี อายุ 18-59 ปี ที่จะเริ่มให้บริการในเดือน สิงหาคม 2564  เป็นต้นไป ในส่วนของผู้ที่ประสงค์รับวัคซีนทางเลือก โรงพยาบาลวิมุต ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เช่น โมเดอร์นา, ไฟเซอร์ และอื่นๆ ที่มีการขึ้นทะเบียนต่อไปในอนาคต เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับโอกาสเข้าถึงวัคซีนที่ปลอดภัย ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด โดยสามารถอัปเดตรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 079 0000 หรือ สอบถามได้ที่ช่องทาง Facebook และ Line OA Vimut Hospital

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.