เอไอเอ ประเทศไทย ขยายความคุ้มครองกรณีแพ้วัคซีนโควิด-19 พร้อมลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง

May 14, 2021 -None-

เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบความห่วงใยแก่ประชาชนคนไทย ในช่วงที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำลังส่งผลต่อสภาพจิตใจและต่อเนื่องถึงสภาพร่างกายของหลายคน โดยนอกจากการเปิดตัวโครงการ “ชัวร์ก่อนฉีด ฟรี! ประกันผลกระทบในการฉีดวัคซีนโควิด-19” สำหรับลูกค้าเอไอเอไปแล้วนั้น ล่าสุด เอไอเอ ประเทศไทย เคาะมาตรการพิเศษ ขยายความคุ้มครองกรณีการแพ้วัคซีนโควิด-19 พร้อมทั้งมาตราการลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) กรณีติดเชื้อโควิด-19 จาก 30 วัน เหลือ 14 วัน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

กฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทยทั่วทุกภูมิภาค เอไอเอ ในฐานะบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศ เล็งเห็นความสำคัญยิ่งในการช่วยลดภาระและแบ่งเบาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ประกาศมาตรการพิเศษขยายความคุ้มครองกรณีการแพ้วัคซีนโควิด 19 และมาตรการลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) กรณีติดเชื้อโควิด 19 จาก 30 วัน เหลือ 14 วัน เพื่อให้เราสามารถคุ้มครองดูแลผู้เอาประกันภัยได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม สำหรับมาตรการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. ขยายความคุ้มครอง กรณีการแพ้วัคซีนโควิด 19 สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล และกลุ่มชดเชยรายได้ ที่มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 
1.1 ผู้เอาประกันภัยต้องมีอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564
 
1.2 ต้องเป็นอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน
 
1.3 บริษัทจะให้ความคุ้มครองโดยไม่นำเอาข้อยกเว้นเรื่องวัคซีนมาใช้กับกรณีนี้
 
2. ลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) ของสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล และกลุ่มชดเชยรายได้ จาก 30 วัน เหลือ 14 วัน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 
2.1 เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่มีวันเริ่มมีผลคุ้มครองก่อนหรือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 
2.2 สำหรับกรณีเจ็บป่วยที่เป็นผลมาจากติดเชื้อโควิด 19 หรือจากการแพ้วัคซีนโควิด 19 เท่านั้น
 
ทั้งนี้ วัคซีนโควิด 19 ดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย (Thailand FDA) เท่านั้น
 
ท้ายนี้ ผมในนามตัวแทนของเอไอเอ ประเทศไทย ขอให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอทุกท่าน ว่าเราพร้อมอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้คนไทย ผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยกายและใจที่แข็งแรงไปด้วยกัน” กฤษณ์ กล่าวทิ้งท้าย
 
ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/COVID19Ext_PR หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AIA Call Center 1581 ตลอด 24 ชั่วโมง

เอไอเอ ประเทศไทย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.