มอบกรมธรรม์ คุ้มครองการติดเชื้อโควิด -19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ

May 13, 2021 -None-

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มคุ้มครองการ ติดเชื้อ (COVID-19) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ จาก มูลนิธิสิริวัฒนภักดี มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี ประวิช สุขุม ผู้แทน บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ พร้อมด้วย  พล...นพ.อิทธิพร คณะเจริญ ผู้แทนมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมด้วย กมลนัย  ชัยเฉนียน และนายดิสทัต โหตระกิตย์ ร่วมในการส่งมอบดังกล่าว เพื่อเป็นการคุ้มครอง และเป็นหลักประกันทางสุขภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเช้าวันนี้

ไทยเบฟเวอเรจ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.