กลุ่ม KTIS มอบแอลกอฮอล์ให้จังหวัดนครสวรรค์สู้ภัยโควิด-19 ระลอกใหม่

May 11, 2021 -None-

หทัย ศิริวิริยะกุล ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ มอบหมายให้ ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ผู้บริหารระดับสูงกลุ่ม KTIS และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นตัวแทนนำคณะผู้บริหาร มอบ KNAS แอลกอฮอล์ 70% ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท เคทิสไบโอเอทานอล จำกัด จำนวน 500 ลิตร และจานเยื่อกระดาษจากชานอ้อย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์ แอนด์เปเปอร์ จำกัด ในเครือกลุ่ม KTIS จำนวน 8,500 ใบ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติรับมอบ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.