8,740
VIEWS

6 ความเปลี่ยนแปลงใหม่ที่จะเห็นจากทีเอ็มบีธนชาต หลังการควบรวมเสร็จสมบูรณ์

May 11, 2021 S.Vutikorn

ถึงวันนี้การควบรวมระหว่างธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตได้ดำเนินการมากว่า 16 เดือนแล้ว ตามเป้าหมาย ที่วางไว้การควบรวมในครั้งนี้จะเสร็จสมบูรณ์จนเป็น One Team One Dream ในวันที่ 1 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ 

ถ้านับถอยหลังก็เหลือเวลาเพียงห้าสิบกว่าวันเท่านั้น

วันนี้ผู้บริหารของธนาคารได้มีการแถลงข่าวอัพเดทความคืบหน้าของการควบรวมครั้งนี้ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือ หลังวันที่ 1 กรกฎาคม ผู้บริโภคจะทยอยเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

และนี่คือ สิ่งที่ทีมผู้บริหารนำเสนอ

 

1. Financial Well-being Solutions

หลังการควบรวมและมีการรีแบรนด์เป็นทีเอ็มบีธนชาต หรือ ttb ไปตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางผู้บริหาร วางเป้าหมายไว้ว่า ttb จะต้องก้าวพ้นจากการเป็นธนาคารที่นำเสนอสินค้าและบริการ แต่จะเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็น การนำเสนอทางการเงิน ห้กับลูกค้าที่มีโจทย์ในชีวิตที่ไม่เหมือนกัน

 

2. Digital First 

แม้ว่าการควบรวมครั้งนี้จะทำให้ ttb มีสาขามากขึ้น แต่กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ttb ที่จะทำให้สามารถขยับขึ้น ไปเป็น Main Bank นั้น จากนี้ไป ttb จะให้ความสำคัญกับการพัฒนา Digital Banking มากขึ้น โดยจะมีการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมถึงการ Reskill, Upskill พนักงานทุกหน่วยงานเพื่อให้เป็น Digital Centric เพื่อรองรับลูกค้าที่ปัจจุบันมีมากกว่า 10 ล้านคน ซึ่งทาง ttb จะทยอยเปิดตัวบริการ Digital Solution ใหม่ๆ ออกมาหลังจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

เป้าหมายใหม่นี้จะเน้นความเป็น Humanized Digital คือมีความสะดวกสบายแบบดิจิทัล แต่ยังคงมีความเป็นมนุษย์ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงง่ายขึ้น

 

3. Life Stage Service

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในส่วนของตลาด Retail ทาง ttb จะเน้นการออกแบบสินค้าและบริการเป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ ความต้องการตาม Life Stage ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงสำคัญคือ

3.1 กลุ่มเป้าหมายที่เริ่มทำงานสร้างตัว จะเน้นให้ความรู้เรื่องการออมเงินและใช้เงิน

3.2 กลุ่มเป้าหมายที่เติบโตสร้างครอบครัว หรือกลุ่มที่ขยับบทบาทมาเป็นเสาหลักของบ้าน เริ่มสร้างครอบครัวใหม่ทำให้ มีค่าใช้จ่ายภาระที่สูงขึ้น ทางธนาคารจะเน้นให้คำปรึกษาเพื่อช่วยจัดการหนี้สินให้หมดเร็วขึ้น รวมถึงให้ผลประโยชน์ ดอกเบี้ยที่ เหมาะสมในการกู้ยืม

3.3 ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ประสบการณ์ด้านการเงินและลงทุน ซึ่งทางธนาคารจะเน้น สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต ผ่านบริการประกันชีวิตกับการลงทุน

3.4 กลุ่มที่วางแผนการเกษียณอย่างมั่งคั่ง เน้นให้ความรู้เพื่อให้ผู้บริโภคตื่นตัวเพื่อการเกษียณ แนะนำการลงทุนที่ กระจายความเสี่ยง รวมถึงโปรแกรมประกันสุขภาพ

 

4. ttbDRIVE

ในส่วนของธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ภายใต้แบรนด์ ttbDRIVE จะเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าได้เข้าถึงสินเชื่อได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยโปรแกรม Auto-approve ผนวกกับ Scoring Model พร้อมเจ้าหน้าที่ ttbDRIVE agent ให้บริการครอบคลุม ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงมีการเพิ่มทางเลือกการบริการให้คู่ค้าผ่าน  DRIVE Connect Platform หรือการทำตลาดออนไลน์ผ่าน ทาง Facebook ให้กับกลุ่มดีลเลอร์รถมือสอง และยังเพิ่มระบบ Cross-area Booking มารองรับการซื้อขายรถยนต์ใหม่ และ รถยนต์ใช้แล้วผ่านช่องทางออนไลน์ ลดข้อจำกัดด้านพื้นที่ให้แก่คู่ค้า

5. New Solution for B2B

สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจเป้าหมายของ ttb คือ การเป็นพันธมิตรลูกค้าธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนถึง SMEs โดยมีการวาง Solution สำคัญไว้ 3 ด้าน คือ

5.1 เป็นแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยเน้นการสนับสนุนเอสเอ็มอีที่อยู่ในซัพพลายเชนของธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ได้รับวงเงินที่เพียงพอบนเงื่อนไขที่เหมาะสมผ่าน ttb Supply Chain Solutions และช่วยเสริมสภาพคล่องในภาวะวิกฤตด้วย โครงการช่วยเหลือลูกค้า SMEs  (Special Loan) และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ (Asset warehousing) ที่สอดคล้องนโยบาย ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

5.2 จัดหา Solution และบริการที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจด้วย ttb Business One ที่ช่วยให้ทำธุรกรรม ได้ครบตั้งแต่เรื่องสินเชื่อจนถึงธุรกรรมต่างประเทศ และนำไปต่อยอดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ได้ สามารถเชื่อมต่อกับระบบของ พันธมิตรและลูกค้า เช่น ERP POS

5.3 มอบชีวิตทางการเงินที่ดีให้แก่พนักงานและคู่ค้า ด้วยบริการการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ttb Payroll Plus รวมไปถึงบริการและผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและด้านประกัน อย่างเช่นประกันสินเชื่อธุรกิจ ttb One Life

 

6. Sustainable Banking

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ttb มีเป้าหมายในระยะยาวที่ต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กรสูงสุดไปสู่การเป็น ธนาคารเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากที่สุด

 

ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) หรือธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป้าหมายของธนาคารต้องการทำมากกว่าแค่เป็นสินเชื่อสีเขียว แต่มองภาพใหญ่ถึงทุก Stakeholder

 

เรามองจากจุดเล็กๆ ทำอย่างไรให้พนักงานเราเก่งขึ้นมีโอกาสก้าวหน้าขึ้น ถ้าทำตรงนี้ได้ดีธนาคารจะแข็งแรง ถ้า พนักงานเรามีความสามารถลูกค้าจะมีความสุขกับการทำธุรกิจกับเรา ถ้าลูกค้าเติบโตไปกับเราจะเป็นการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมไม่ใช่แค่ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว

เราต้องทำงานอย่างเข้มแข็งต่อไป เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับทุกหน่วยงานเพื่อยกระดับองค์กร เพราะสุดท้ายถ้าทุก อย่างดี ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่มาท้ายสุดก็จะดีแล้วเป็นผลตอบแทนที่ยั่งยืน

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.