รพ.พระมงกุฎเกล้า รับมอบหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

May 06, 2021 -None-

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า นำโดย พลตรีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี โฆษิต สุขสิงห์, ประวิช สุขุม, ดร.เอกพล ณ สงขลา และ นงนุช บูรณะเศรษฐกุล เป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19  ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันก่อน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.