แม็คโคร ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด -19 ระลอกใหม่ขั้นสูงสุด

May 06, 2021 -None-

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  ยกระดับมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดอีกครั้ง ล่าสุด ตั้งทีมเฉพาะกิจทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเชิงลึกทุกวันหลังปิดทำการ ทุกสาขาทั่วประเทศ เพิ่มความมั่นใจในเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ให้กับลูกค้าและพนักงานทุกคน นอกจากนี้ ยังเน้นทำความสะอาดทุกจุดสัมผัส ในช่วงเวลาเปิดทำการ ตลอดจนมีทีมเฝ้าระวัง รักษาระยะห่าง” (distancing scouts) คอยสื่อสารย้ำเตือนให้ลูกค้าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของทางราชการอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการภายในสาขา  ที่ผ่านมา แม็คโครทุกสาขาได้รับการรับรองเป็นสถานประกอบการปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 “THAI STOP COVID Plus” รอบล่าสุด จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคงมาตรการเสริมเพิ่มความรัดกุมเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น โดยแม็คโครจะคงมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดนี้ต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

ร้านค้าส่ง

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.