“แว่นท็อปเจริญ” เสริมทัพมอบแว่นหน้ากากเฟสชิลด์เพิ่มอีก 200 ชุด แด่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

May 06, 2021 -None-

แว่นท็อปเจริญ นำทีมส่งมอบแว่นหน้ากากเฟสชิลด์เพิ่มเติมอีกจำนวน 200 ชุด รวมทั้งสิ้น 400 ชุด แด่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมี อุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  พร้อมด้วย ภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ รองอธิบดีฯ, อัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลฯ และ ดร.ปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล ผู้พิพากษาสมทบ ร่วมให้เกียรติรับมอบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เสริมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสระลอกใหม่ และยังช่วยป้องกันฝุ่นละอองบริเวณใบหน้าและดวงตา ให้แก่ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในการพิจารณาคดีและปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในสังคมไทย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพมหานคร

โดย อุไรรัตน์ เล่าว่า การปฏิบัติงานของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของศาล ต้องมีความถูกต้องชัดเจน ตรงไปตรงมา และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสนี้ นอกเหนือจากการสวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างแล้ว เรายังจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมอย่างแว่นหน้ากากเฟสชิลด์เอาไว้ด้วย เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้าอีกชั้น ทั้งยังใช้ในกรณีชั่วคราวที่ต้องการให้เด็กเห็นใบหน้าหรืออ่านปากได้ จึงเป็นประโยชน์มากต่อผู้พิพากษาศาลและเยาวชนอีกด้วย

 

แว่นท็อปเจริญ พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุน ช่วยเหลือและร่วมมือ ในการพัฒนาสังคมไทยสืบไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial

ส่งมอบ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.