รพ.ศิริราชรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม จาก “ไทยเบฟ”

May 05, 2021 -None-

โรงพยาบาลศิริราชโดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  พร้อมด้วย จุฑามาศ ค้าแพรดี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย หน้ากาก N 95 และน้ำดื่ม จาก กมลนัย ชัยเฉนียน ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันก่อน

เครื่องดื่ม

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.