แมนพาวเวอร์กรุ๊ปฯ กางกลยุทธ์พิชิตงานยุค Next Normal เด็กจบใหม่ หางานอย่างไรให้ได้งาน

Apr 29, 2021 -None-

ตลาดงานในปัจจุบันกำลังเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับนักศึกษาจบใหม่เข้าสู่โลกแห่งการทำงานอย่างแท้จริง พวกเขาส่วนใหญ่อาจเคยทำงานเป็นนักศึกษาฝึกงานในองค์กรต่างๆในขณะที่พวกเขายังเป็นนักศึกษา แต่จากนี้ไปพวกเขาจะต้องรับหน้าที่เป็นพนักงานเต็มเวลา ในขณะที่วัฒนธรรมการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการระบาดของโรค แต่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นใหม่ยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายการจ้างงานและทำงานให้กับองค์กรในฝันได้ด้วยการสร้างพลังแห่งความเชื่อมั่นในเชิงบวกและการเตรียมตัวอย่างละเอียด นอกจากนี้ ยังจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาแผนอาชีพอย่างรอบคอบเพิ่มพูนทักษะและเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายและโอกาสใหม่ นั่นคือ ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการออกแบบอาชีพที่ประสบความสำเร็จให้กับตนเอง แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ในฐานะผู้นำที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมแรงงาน จะมาแบ่งปันกลยุทธ์แนวโน้มและเคล็ดลับล่าสุดเพื่อเตรียมบัณฑิตของเราให้พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน

 

สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดเผยว่า หากจะพูดถึงสนามการแข่งขันในการทำงานนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในช่วงนี้  จากสถานการณ์การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างรวดเร็วในช่วงความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่ผ่านมา ก้าวต่อไปในยุคถัดไป (Next Normal)  ยิ่งต้องเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมแรงงาน เปิดเผยกลยุทธ์เพื่อเป็นอาวุธให้บัณฑิตที่กำลังจะจบการศึกษาในช่วงนี้ได้เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่สนามงานด้วยความมั่นใจ

 

ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์อันดับแรกที่ต้องเริ่มต้นคือถามตัวเอง 5 คำถามต่อไปนี้:

 

คำถามที่ 1 รู้เขา  อีกนัยยะหนึ่งคือ เรารู้จักตลาดงานหรือไม่ อย่างไร เราควรรู้ว่างานอะไรที่มีความต้องการสูง  ธุรกิจอะไรที่กำลังโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานสูงทั้งกลุ่มอีคอมเมิร์ซ, โลจิสติกส์ และไอที เป็นต้น รู้ว่ามีช่องทางไหนที่จะสมัครงาน ทั้งเว็บไซต์หางาน เว็บไซต์องค์กร ช่องทางในโซเชียลต่างๆ รวมถึง บริษัท

จัดหางาน  

 

คำถามที่ 2 รู้เรา คือ เรารู้จักตัวเองเพียงพอหรือยัง ต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าเราต้องการเป็นอะไร มีจุดมุ่งหมายอย่างไร การทำงานที่ตัวเองถนัดจะทำให้เรามีความสุข สนุกไปกับการทำงาน และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชอบหรือสนใจสิ่งใดบางเรื่องสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมทักษะได้ เพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน  นอกจากนี้ อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญของรู้เรา ก็คือ การจัดเตรียมประวัติส่วนตัว หรือ Resume  เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัว  ประวัติการศึกษา การฝึกงานต้องเขียนให้น่าสนใจ นำเสนอจุดเด่น ความสามารถพิเศษ งานอดิเรก รางวัลต่างๆ เป็นต้น ทั้งหมดต้องครอบคลุม, กระชับ นำเสนอจุดแข็งของตัวเองได้ทั้งทักษะและประสบการณ์ของตัวเองได้ในหนึ่งหน้า 

 

คำถามที่ 3 คือ คุณเป็นคนหางานจริงจังหรือไม่ ถ้าคุณไม่จริงจังแสดงว่าคุณกำลังให้โอกาสตัวเอง สิ่งนี้อาจฟังดูตรงกันข้ามกับคำถามก่อนหน้านี้ แต่การจริงจังกับเป้าหมายของคุณจะเป็นโอกาสที่ดีขึ้นในการเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องการ คุณอาจแปลกใจที่รู้ว่าคุณสามารถทำงานได้ดีขึ้นมากเช่นกัน

 

คำถามที่ 4 คุณได้สร้างมูลค่าเพิ่มในตัวเองแล้วหรือยัง  มูลค่าเพิ่มในที่นี้ก็คือ ทักษะทั้งด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ  ภาษาที่ 3 ที่ 4 ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้เปรียบคู่แข่ง   

 

คำถามที่ 5 วันนี้คุณเตรียมความตัวเตรียมใจกับโลกการทำงานหรือยัง ทักษะความรู้ที่จำเป็นการทำงานในยุคความปกติถัดไป (Next Normal) ต้องอาศัยทั้งทักษะทางอารมณ์และสังคม (Soft Skill) รวมถึงทักษะที่ใช้ในการทำงาน (Hard Skill) ซึ่งเป็นทักษะในการทำงาน  

 

ทั้ง 5 คำถามเป็นเรื่องแรกๆ ที่นักศึกษาจบใหม่ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะสมัครงาน

 

เรื่องที่สองมาสู่ในหัวข้อการเตรียมตัวให้พร้อมในด้านทักษะ ส่วนนี้ขอขยายความในส่วนของทักษะที่จำเป็นสำหรับยุคนี้ เริ่มจากทักษะที่ใช้ในการทำงาน (Hard Skill) ซึ่งเป็นทักษะความรู้ความสามารถโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ควรมีทั้งในด้านภาษาในการสื่อสาร นอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล  การเรียนรู้ภาษาที่สามจะเพิ่มโอกาสให้กับตัวคุณในการได้งานมากยิ่งขึ้น  

 

นอกจากนี้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ  เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ต้องมีจะได้เปรียบในการลงสนามงาน  และอีกหนึ่งทักษะที่เรียกว่า ทักษะเฉพาะทางในสายอาชีพ เนื่องจากในบางสายงานต้องการทักษะเฉพาะ อาทิ โปรแกรมเมอร์ ต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาแอปพลิเคชัน สายงานบัญชี ควรมีความรู้พื้นฐานของการทำบัญชีทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงความเชี่ยวชาญโปรแกรมทางบัญชีการเงิน อาทิ Express, SAP, ERP และ Oracle ในส่วนของสายงานการตลาดและการขาย ควรเพิ่มเติมความรู้เฉพาะทางการตลาดดิจิทัล การบริการลูกค้า, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ในส่วนงานด้านลอจิสติกส์ ต้องมีทักษะในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแง่กฎระเบียบ BOI  การนำเข้าส่งออกสินค้า เป็นต้น

 

ทางด้านทักษะทางอารมณ์และสังคม (Soft Skill) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการทำงานในปัจจุบัน ได้แก่ การสื่อสารให้เข้าใจ มนุษย์สัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม การปรับตัวให้รวดเร็วเท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และการทำงานได้หลากหลายโดยต้องโฟกัสและจัดลำดับความสำคัญของการทำงานให้เป็นระบบ  ทักษะเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นเพื่อช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ จากกลยุทธ์ที่แมนพาวเวอร์กรุ๊ป นำมาแนะนำดังกล่าวข้างต้น  ยังขอฝากข้อคิดและคำแนะนำให้กับบัณฑิตที่กำลังจะจบการศึกษาในขณะนี้ความสำเร็จ.. เราทุกคนออกแบบได้  หากทุกคนมีสติ รู้จักตัวเรา เข้าใจงานและตลาดงาน พร้อมเตรียมตัวและวางแผนโดยการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน แล้วลงมือทำโดยไม่ต้องกลัวความผิดพลาด เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกวัน แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ขอเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้นำองค์ความรู้ การมีงานทำมาส่งมอบให้กับบัณฑิตป้ายแดงทุกคนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำแนะนำในครั้งนี้จะเป็นตัวช่วยที่ช่วยให้ทุกคนได้ก้าวไปสู่ตลาดงานในสายอาชีพและประสบความสำเร็จต่อไป

HR

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.