ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ส่งมอบหนังสือการ์ตูนความรู้เรื่องน้ำให้แก่ 200 โรงเรียน

Apr 29, 2021 -None-

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มยอดนิยมภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย นำโดย อชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่งมอบหนังสือการ์ตูนความรู้เรื่องน้ำ จำนวน 3,000 เล่ม แก่  200 โรงเรียน โดยมี คุรุรัตน์ วรวณิชชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ รับมอบหนังสือการ์ตูนความรู้ของโรงเรียน ทั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ โครงการมิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ สร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรน้ำ  และส่งเสริมเยาวชนให้อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชีวิตประจำวัน

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย)

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.