TIC มอบหมวกกันน็อก 125,000 บ. ในโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์

Apr 05, 2021 -None-

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนชาว TIC ไทยประกันภัย เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) พร้อมมอบหมวกกันน็อกจำนวน 500 ใบ มูลค่า 125,000 บาท ให้แก่ตัวแทนจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่สมาชิกที่มีความเสี่ยงจากการใช้ถนน นอกจากนี้ TIC ไทยประกันภัย ยังร่วมออกบูธจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนอีกด้วย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.