กรุงศรีคว้า5รางวัลในงานThe Asset Triple A Sustainable Capital Markets Country&Regional Awards2020

Apr 02, 2021 -None-

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำโดย โคทาโระ คาโตะ รองประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ และ ประกอบ เพียรเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ และรักษาการแทนผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  รับ 5 รางวัลอันทรงเกียรติในงาน ‘The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Country & Regional Awards 2020’ จัดโดยนิตยสาร The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านการดำเนินงานการเงิน การลงทุน โดยปีนี้ได้เพิ่มรางวัลด้านการบริหารจัดการเพื่อการเติบโตสู่ความยั่งยืน (Sustainability)

กรุงศรี ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ผู้จัดการการจัดสรรและการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วม สำหรับพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ของสถาบันต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น โดย 5 รางวัล ประกอบด้วย

• รางวัล Thailand’s Best Sustainability Bond สำหรับพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน มูลค่า 30,000 ล้านบาท ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

• รางวัล Thailand’s Best Green Bond สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลค่า 5,000 ล้านบาท ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC 

• รางวัล Thailand’s Best Retail Bond สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลค่า 15,000 ล้านบาท ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

• รางวัล Regional’s Best Sustainability Bond สำหรับพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน มูลค่า 50,000 ล้านบาท ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

• รางวัล Regional’s Best Local Currency Green Bond สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลค่า 8,000 ล้านบาท ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รางวัลทั้งห้าแสดงถึงความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการสนับสนุนหลักการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบครบวงจรให้กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ ESG โดยเฉพาะเครื่องมือด้านการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจไทย สอด คล้องกับพันธกิจของกรุงศรีที่มุ่งสร้างโอกาสเติบโตให้กับลูกค้า ด้วยการขับเคลื่อนการธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประสานพลังระหว่างความเชี่ยวชาญและเครือข่ายระดับโลกของ MUFG เข้ากับจุดแข็งอันโดดเด่นของกรุงศรี 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.