วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล เปิดหลักสูตรปริญญาโท สร้างโอกาสคนรุ่นใหม่เจาะตลาด ‘ธุรกิจสุขภาพ’

Mar 29, 2021 -None-

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรปริญญาโท ภาษาไทย “Health Business Man-agement” รับเทรนด์ธุรกิจสุขภาพมาแรง มองโอกาสหลังโควิด-19 ยังเติบโตสูงกว่าแสนล้านบาท เรียนรู้กลยุทธ์บริหารจัดการและนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งการแพทย์ เภสัชภัณฑ์ อาหารเสริม นวัตกรรมเทคโนโลยี สมัครวันนี้ถึง 24 .. 2564 

 

ผศ.ดร.ธนพล วีราสา ประธานหลักสูตรภาษาไทย ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า อัตราการเติบโตของธุรกิจสุขภาพสูงมากมูลค่านับแสนล้านบาทต่อปีและอนาคตมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่องค์ความรู้ด้านบริหารจัดการ การวิจัย นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภค จำเป็นต่อนักบริหารและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ซึ่งมองหาโอกาสทางธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU จึงได้เปิดหลักสูตร “Health Business Management” ระดับปริญญาโท (ภาษาไทย) รุ่นแรกขึ้นในปี 2564 เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ธุรกิจด้านสุขภาพที่กำลังมาแรงในขณะนี้

 

หลักสูตรปริญญาโท Health Business Management ของ CMMU จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆ สร้างความเข้าใจ มองเห็นโอกาสในธุรกิจด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ ด้วยกลยุทธ์และการวางแผนที่ดี บริหารจัดการต้นทุน บุคลากร การเงิน องค์กร เทคโนโลยีและพัฒนาตลาดได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ทำให้ธุรกิจสามารถขยายตัวมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน"

 

โดยหลักสูตรปริญญาโท Health Business Management รุ่นแรก ด้วยรูปแบบการสอนมุ่งเน้นการเชื่อมต่อโลกการแข่งขันด้วยความรู้เชิงปฏิบัติ (Practical Learning) มาตรฐานวิชาการระดับนานาชาติ คณาจารย์ดูแลให้คำปรึกษาใกล้ชิด เหมาะกับนักศึกษาและกลุ่มคนที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความพร้อม มีใจรักด้านสุขภาพ เช่น คลินิกความงาม การทำครีม น้ำแร่ อาหารเสริม หรืออยากมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง พร้อมที่จะต่อยอดองค์ความรู้ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Thailand Medical Hub 

 

การเรียนหลักสูตรนี้สำคัญมากเพราะอนาคตประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบและรัฐบาลมีนโยบาย Medical Hub ทำให้ชาวต่างชาติทั้งญี่ปุ่น ยุโรป ตะวันออกกลาง เดินทางมาพำนักระยะยาวและรักษาพยาบาลในบ้านเรา โดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิด-19 จึงเป็นโอกาสทางการตลาดที่น่าสนใจมาก อาทิ สถานบริการเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง อาหารเสริม เภสัชภัณฑ์ สถานดูแลผู้ป่วยสูงอายุ บ้านเพื่อผู้สูงวัย เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ

 

ผู้สนใจศึกษาหลักสูตรปริญญาโท Health Business Management วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สนใจดูรายละเอียด www.cm.mahidol.ac.th และ Facebook CMMUmahidol หรือ โทร 02 206 2000 ต่อ 3104-2302

เปิดหลักสูตร

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.