4,873
VIEWS

เจาะลึกกลุ่ม Expat หัวหินกับโอกาสธุรกิจการแพทย์ ที่มาของการจับมือกันระหว่างบำรุงราษฎร์กับ Be Well Me

Mar 23, 2021 A.Kanitha

หัวหินถือเป็นอีกจุดยุทธศาสตร์ในประเทศไทย เนื่องด้วยเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยวของคนไทยและชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติยังนิยมเข้ามาทำงานอีกด้วย จากสถิติคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยและเลือกมาทำงานในพื้นที่หัวหิน (Expatriate) ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มีความสามารถในการทำงานในตำแหน่งผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง หรือเรียกได้ว่าเป็น Demand ที่มีคุณภาพ จากข้อมูลปี 2562 ระบุว่ามีชาวต่างชาติ 10,000 – 15,000 คน พำนักอยู่ในหัวหินและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากยุโรปและสแกนดิเน เวีย  รวมถึงกลุ่มต่างชาติที่เกษียณอายุและใช้ชีวิตที่หัวหินเป็นบ้านหลังที่ 2 โดยมองว่าเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการพักผ่อน การท่องเที่ยว และอาศัยอยู่ในระยะยาว

จะเห็นได้ว่าตัวเลข Expat หลักหมื่นไม่ใช่จำนวนน้อยๆ แถมยังเป็นกลุ่มระดับบนที่มีกำลังซื้อ ประกอบกับอายุเฉลี่ยที่อยู่ในวัยเกษียณ จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพ จุดนี้เองทำให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอง เห็นโอกาสในการขยายการให้บริการเข้าไปในกลุ่มดังกล่าวผ่านบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่นำจุดแข็งของโรงพยาบาลในด้านศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) ทำความร่วมมือกับพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจทางด้านสุขภาพ โดยล่าสุด บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก ร่วมมือกับ Be Well Medical Center คลินิกแพทย์ประจำครอบครัว (Family Doctor) ที่อยู่ในโครงการ Banyan Resort Hua Hin รองรับกลุ่มชาวต่างชาติ (Expatriate) ที่พำนักอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 สมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก เปิดเผยว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บำรุงราษฎร์ได้มีแผนดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการรักษาตามมาตรฐานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้กระจายไปในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานครและในหัวเมืองที่สำคัญของภูมิภาคต่างๆ ในราคาที่เหมาะสมกับภูมิภาคนั้นๆ ภายใต้โมเดลธุรกิจบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก โดยใช้ Center of Excellence ที่มีจุดแข็งในเรื่องความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญการ มีประสบการณ์ และมีศักยภาพสูง พร้อมด้วยสหสาขาวิชาชีพ ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัย เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันและขยายการรักษาไปยังกลุ่มเป้า หมายใหม่

สำหรับการร่วมมือกับ Be Well Medical Center นั้นทางบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จะเข้าไปสนับสนุนบริการภายใต้ชื่อ “Be Well Heart Clinic” โดยนำองค์ความรู้ของศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) ที่มีศักยภาพและเป็นจุดแข็งของโรงพยาบาลฯ เข้ามาสนับสนุน Be Well Medical Center เพื่อช่วยในการดูแลรักษาพยาบาลโรคหัวใจจากขั้นปฐมภูมิจนถึงขั้นจตุตถภูมิ (Quaternary Care) ซึ่งโรคหัวใจถือเป็นโรคที่มีความยากและความซับซ้อนในการรักษา ที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงวัย และจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจ พร้อมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดย นพ.วัธนพล พิพัฒนนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ลิ้นหัวใจและอายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จะให้คำปรึกษาผู้ป่วยผ่านทาง Teleconsultation หรือโทรเวชกรรม ซึ่งเป็น Next Normal ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่มีการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทุกครั้ง แต่หากต้องรับการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาพยาบาลในระดับที่สูงขึ้น ทาง Be Well Heart Clinic สามารถส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ และหลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ก็สามารถกลับเข้าไปรับการดูแลที่คลินิกได้อย่างต่อเนื่อง

ไฮโก้ เอ็มมานูแอล ผู้ก่อตั้ง Be Well Medical Center กล่าวถึงสาเหตุของการเปิด Be Well Heart Clinic ร่วมกับบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก ว่า พิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายของ Be Well Medical Center โดยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติถึง 80% และเป็นผู้เกษียณอายุที่อยู่อาศัยถาวร และผู้อยู่อาศัยในระยะยาว แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในแต่ละวัน จะมีอายุระหว่าง 60 -101 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงวัยและมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจค่อนข้างมาก คลินิกจึงเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำบริการในด้านการวินิจฉัยและการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะทางโรคหัวใจ เพื่อให้มีการรักษาที่ครอบคลุมอย่างต่อเนื่องและให้การดูแลอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยของคลินิกมากยิ่งขึ้น เพราะโรคหัวใจเป็นสาขาทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีระดับสูง

“ผมมั่นใจว่ารูปแบบของความร่วมมือในครั้งนี้ ระหว่างบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก กับ Be Well Medical Center จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน นั่นคือการส่งมอบการดูแลรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย และมั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นอันดีในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการรักษา และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแก่พันธมิตรทั้งสองฝ่ายเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนไปด้วยกันต่อไป” สมศักดิ์ กล่าวปิดท้าย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.