ธ.เกียรตินาคินภัทร ออกหุ้นกู้ระยะยาว THOR ขานรับนโยบายธปท.เพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุน

Mar 19, 2021 -None-

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน หรือ Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน และสนองรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ในการส่งเสริมการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ในธุรกรรมทางการเงินให้แพร่หลาย ทดแทนการใช้อัตราดอกเบี้ย LIBOR ที่กำลังจะถูกยกเลิก ถือเป็นความสำเร็จของธนาคารในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายรองรับความต้องการของผู้ลงทุน อีกทั้งช่วยบริหารความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จักรวาล จักรวาลวิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าฝ่ายค้าผลิตภัณฑ์การเงิน เปิดเผยว่า ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ได้ออกเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR อายุ 1 ปี 1 เดือน มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท  เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเปิดขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น กองทุนรวม ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน และบุกเบิกการลงทุนในตราสารหนี้ที่อ้างอิงกับ THOR ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนต้นทุนการกู้ยืมได้ดี มีความโปร่งใส สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ต้องการส่งเสริมการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ในธุรกรรมทางการเงินทดแทนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง LIBOR  ที่กำลังจะถูกยกเลิกในเวลาอันใกล้นี้

“ธนาคารมุ่งสนับสนุนนโยบายของธปท. เพราะตระหนักดีว่าอัตราดอกเบี้ย THOR กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อทั้งธุรกรรมประเภทการกู้ยืมเงินและธุรกรรมอนุพันธ์ของประเทศ  ดังนั้น ธนาคารจึงได้เพิ่มกระบวนการทำงานที่รองรับการทำธุรกรรมการอ้างอิงดอกเบี้ย THOR และในปี 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารก็ได้เริ่มทำธุรกรรมอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap ) ที่อ้างอิง THOR กับคู่ค้าสถาบันไปแล้ว ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร ในการนำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง” จักรวาล กล่าว

ทั้งนี้ หุ้นกู้ระยะยาว อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR มีบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ A แนวโน้ม “คงที่” จัดอันดับโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อธนาคารทั้งในแง่ของเครดิต รวมถึงอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งธนาคารคาดว่าจะมีการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกของผู้ลงทุน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.