SAMART- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมค้นหานักธุรกิจยุคดิจิทัลในโครงการ Angel Fund 2021

Mar 16, 2021 -None-

“สามารถ” ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการ Angel Fund 2021 ที่จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ด้วยการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีรุ่นใหม่ให้เก่งรอบด้านสู่ “นักธุรกิจยุคดิจิตอล”ที่แข็งแกร่ง ด้วยการสนับ  สนุนเงินรางวัล ส่งเสริมทักษะความรู้แก่นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ และพร้อมร่วมลงทุนกับผลงานที่พร้อมในทุกๆด้าน

วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่กลุ่มบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจครอบคลุมด้านเทคโนโลยีครบวงจร เห็นการนำเทคโน โลยี หรือนวัตกรรมต่างๆจากต่างประเทศมาใช้งาน ในขณะที่คนไทยก็มีความสามารถ เพียงแต่ยังไม่มีโอกาส ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริษัทสามารถ จึงให้การสนับสนุนนักพัฒนาเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ของคนไทยมาโดยตลอด 17 ปี ผ่านโครงการ SAMART Innovation Awards ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นเสมือนเวทีสร้างโอกาสให้แก่เหล่านักพัฒนาด้านเทคโนโลยีของภาคเอกชนที่ยาวนานที่สุด

โครงการ Angel Fund 2021 สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มสามารถ ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล ให้ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) ด้วยการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีรุ่นใหม่ให้เก่งรอบด้านให้เป็น “นักธุรกิจยุคดิจิตอล ด้วยการผลักดันให้เกิด “คนคุณภาพ” ในโลกของเทคโน โลยี  ตามนโยบายด้าน CSR ของบริษัท ที่มุ่งส่งเสริม 3 ด้านเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ได้แก่ 1.การเสริมทักษะความรู้ หรือเข้าอบรมให้ความรู้แก่องค์กรต่างๆ ตามความถนัด 2.การให้ทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยด้านเทคโนโลยี และ 3.ส่งเสริมการประกวดความคิดสร้างสรรค์โดยผสานความร่วมมือเข้าร่วมกับองค์กรใดๆที่มีแนวคิดร่วมกัน จึงเป็นที่มาของการสนับสนุนโครงการ Angel Fund 2021 ที่จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ “สามารถ” ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการ Angel Fund ปี 2021 ด้วยการส่งเสริมให้เกิด “นักธุรกิจยุคดิจิทัล”  ที่แข็งแกร่งรอบด้าน โดยเริ่มตั้งแต่การสนับสนุนเงินรางวัลให้กับทีมที่มีผลงานโดดเด่นและมีคุณค่า สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม, การสร้างรากฐานด้านความรู้ให้แก่ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจในระดับ Early Stage โดยร่วมเป็นที่ปรึกษา พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ด้านธุรกิจและการตลาดแก่ผู้เข้ารอบโครงการ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ก้าวขึ้นเป็นผู้ประกอบการเชิงคุณภาพ ให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความแตกต่างและมีมูลค่า และที่สำคัญ บริษัทพร้อมร่วมลงทุน (Venture Capital) กับธุรกิจที่มีความพร้อม ในระดับ Growth Stage ทั้งด้านเทคโนโลยี แผนธุรกิจ และสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มสามารถ เพื่อสร้างโอกาสให้น้องๆได้เป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงได้

โครงการ Angel Fund 2021 ได้เข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบแรกเสร็จสิ้นแล้ว โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่เข้มข้น ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่น่าสนใจ มีความพร้อมด้านการตลาด ที่สามารถต่อยอดจนเกิดแนวคิดธุรกิจที่ใช่ บวกกับมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ความพร้อมของทีมงาน และการนำเสนอผลงานที่ดี จนได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 50 ผลงาน และหลังจากนี้ น้องๆ ทั้ง 50 ผลงานจะมีการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้ม ทั้งกิจกรรม Business Camp รวมถึงกิจกรรม Hackathon ที่แต่ละทีมต้องระดมความคิด เพื่อสร้างสรรค์คิดค้นไอเดียและนวัตกรรมใหม่ภายในระยะเวลาที่จำกัดตามโจทย์ที่ได้รับ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแต่ละทีม สุดท้ายจะมีการนำเสนอโมเดลธุรกิจของแต่ละทีมต่อหน้านักลงทุน และจะรู้ว่าผลงานไหนจะได้รับรางวัลและมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจต่อไปในช่วงเดือนกันยายนนี้

“การเปิดเวทีให้น้องๆที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ ได้มีเวทีสร้างโอกาสให้เป็นจริงได้ ที่สำคัญน้องๆได้รู้จักกันและกลายเป็นเครือข่ายทางธุรกิจ มีการจับมือกัน เกิดเป็นธุรกิจเทคโนโลยีหลากหลาย จึงมั่นใจได้ว่าโครงการ Angel Fund 2021 นี้เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการสร้าง “โอกาส” ให้กับคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง” วัฒน์ชัย กล่าวทิ้งท้าย

Digital

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.