อีตั้น รุกตลาด UPS ชูจุดเด่นด้าน Solution และ Service เน้นจุดขายด้านการให้บริการที่โดดเด่น

Mar 16, 2021 -None-

ปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามีมากขึ้น จากสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า  และที่สำคัญการแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงทำให้เกิดพฤติกรรมนิว นอร์มอลของผู้บริโภคที่ต้องอยู่บ้านมากขึ้น รวมถึงการทำงานจากที่บ้าน ทำให้แต่ละองค์กรมีการลงทุนระบบดาต้า เซ็นเตอร์ พร้อมระบบไฟฟ้าที่เข้ามารองรับการใช้งานดังกล่าว ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัท อีตั้น อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (EATON) มีการเจริญเติบโตไปจากเดิม จึงทำให้บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการให้บริการทางด้าน Solution (โซลูชั่น) และ Service (เซอร์วิส) ที่โดดเด่นอีกด้วย ซึ่งทางบริษัท อีตั้น อิเล็คทริค ประเทศไทย (EATON)  ได้มีการสร้างจุดแข็งให้กับทีมงานในองค์กร ประกอบไปด้วย 2 ฝ่ายคือฝ่าย Solution และ Service

นายศิวเสกข์ พ่วงมหา Regional Solution Manager บริษัท อีตั้น อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (EATON) ได้เปิดเผยว่า “สำหรับในตลาด UPS นั้นปัจจุบันผู้ใช้งานไม่ได้มองหา UPS เพื่อการใช้งานสำรองไฟแบบธรรมดาๆ แต่คาดหวังถึงเทคโนโลยีต่างๆที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานของผู้ใช้งานให้มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากขึ้น ในการนำเสนอโซลูชั่นให้กับลูกค้านั้น ทางอีตั้นจะเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก แล้วนำมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีของอีตั้น เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานของลูกค้า

สำหรับอีตั้น เราอยากให้ลูกค้ารู้สึกว่า เราคือ One-stop service ที่สามารถเริ่มตั้งแต่รับคำปรึกษา นำเสนอโซลูชั่น ติดตั้งระบบไปจนถึงการบริการหลังการขาย โดยปัจจุบัน ทีมโซลูชั่นได้พยายามผนวกแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมล่าสุดต่างๆของอีตั้น เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของลูกค้าในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำซอฟแวร์เข้ามาจัดการระบบสำรองไฟฟ้าทำงานร่วมกับอุปกรณ์ IT ทำให้การจัดสรรทรัพยากรต่างๆของระบบเป็นไปอย่างคุ้มค่า สามารถสั่งการเปิด-ปิดระบบต่างๆ ตามความต้องการการใช้งานจริง หรือแม้กระทั่งนวัตกรรมล่าสุดของเราคือ EnergyAware® ที่จะเปลี่ยนการทำงานให้เครื่องสำรองไฟฟ้าของลูกค้าไม่เพียงแต่ทำหน้าที่สำรองไฟฟ้า หรือ รักษาเสถียรภาพของไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังจะทำหน้าที่เหมือนเป็น Energy storage หรือแหล่งเก็บพลังงานที่สามารถสั่งการเก็บหรือจ่ายไฟฟ้าได้ตามต้องการอีกด้วย              

อีตั้นได้เตรียมความพร้อมเพื่อการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรในหลากหลายมิติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าให้เดินหน้าอย่างมั่นคงในการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป ซึ่ง ณ เวลานี้ จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่หลายๆองค์กรพยายามเปลี่ยนผ่านองค์กรเพื่อเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นเทคโนโลยีถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างกลยุทธ์ของทุกองค์กรธุรกิจ ที่จะทำให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง และสร้างข้อมูลเชิงลึก เพื่อผลักดันรายได้และผลกำไรที่เหนือกว่า ” นายศิวเสกข์ กล่าว

ทางด้านนายมนตรี กองสมบัติ Regional Service Manager บริษัท อีตั้น อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (EATON) ได้กล่าวเสริมว่า “การให้บริการของ อีตั้น ไม่ใช่แค่การบริการหลังการขาย แต่เรายังใช้ประสบการณ์ความรู้มาช่วยให้คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า ในส่วนงานบริการเรามีทีมงานและทักษะความรู้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อมให้การบริการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรตั้งแต่การแนะนำ ออกแบบ ติดตั้ง การบำรุงรักษาและเข้าบริการถึงสถานที่ของลูกค้า (Onsite Service) เมื่อได้รับแจ้งขอรับบริการ

เราทำงานด้วยกันในลักษณะทีมเวิร์ค เรานำความรู้และประสบการณ์จริงจากงานที่ทำมาแล้ว มาช่วยทีมโซลูชั่นในการคิดออกแบบและนำเสนอ solution ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้า เราต้องมีความพร้อม และการวางแผนงานที่ดี เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ความถูกต้องของข้องมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้การทำงานและการแก้ไขปัญหาเกิดผลสำเร็จได้ดี ”นายมนตรีกล่าว

ทั้งนี้ฝ่าย Solution และ Service ของอีตั้นนั้นถือได้ว่าครอบคลุม กับ segment หลักๆ ที่เราโฟกัส ไม่ว่าจะเป็น สาธารณูปโภค การขนส่ง ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ โรงพยาบาล โรงงาน หรือ ออฟฟิศ ลูกค้าของเราจึงกระจายไปในกลุ่มต่างๆตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และกลุ่มประเทศอินโดจีน โดยได้ทำงานร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราตั้งแต่ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ ไปจนถึงการส่งมอบงาน และดูแลหลังการขาย รวมไปถึงในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของของโรคไวรัส COVID-19 เราตระหนักถึงความเร่งด่วนและความสำคัญของการปกป้องอุปกรณ์การแพทย์ ในช่วงดังกล่าว ทีมเซอร์วิสทำงานกัน 24 ชั่วโมง ทุกวัน ในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานเราเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับเป้าหมายปีนี้ ทางอีตั้นได้มองว่า “ปัจจุบันปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วโลกสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งปริมาณ CO2 ที่มากขึ้นทำให้มีผลต่อภาวะโลกร้อน เราจึงพยายามนำไปสู่การใช้พลังงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากลม เป็นต้น แต่พลังงานดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา จึงต้องมีการจัดการให้ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ไม่ให้สูญเสียโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ ด้วยการใช้  EnergyAware®  เข้ามาช่วยจัดการการใช้พลังงานว่าจะใช้พลังงานเพื่อใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด, ค่าใช้จ่ายที่ต่ำโดยที่ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพ ซึ่งในปีนี้ EnergyAware® ก็เป็นคอนเซ็ปท์สำคัญที่ทีม Solution มุ่งเน้นที่จะนำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกดีๆให้กับลูกค้า รวมไปถึงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยมุ่งเน้นที่ความรวดเร็วในการบริการและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องให้ลูกค้า ” ทั้งสองท่านกล่าวทิ้งท้าย

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.