กรุงศรีจับมือ 4 ซีอีโอ แบ่งปันมุมมองการทำธุรกิจยุคใหม่ ผ่านโปรเจ็กต์ “THE CHANGE MASTER”

Mar 15, 2021 -None-

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ตอกย้ำเป้าหมายการเป็นธนาคารพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ ส่งมอบองค์ความรู้ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของ 4 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์ กรชั้นนำ ด้วยโปรเจ็กต์THE CHANGE MASTERเพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนให้ลูกค้าและนักธุรกิจสร้างความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ รับกระแสดิสรัปชั่นและความไม่แน่นอน

 

พรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่ากรุงศรีตระหนักถึงความสำคัญของการดิสรัปชั่นและการทำ Business Transformation ให้เกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจต่างๆ มาโดยตลอด ตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 เพราะเราเชื่อว่าปัจจุบันธุรกิจไม่สามารถอยู่รอดได้หากยังดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้ใช้เครือข่ายที่ครอบคลุมอยู่ทั่วโลกและองค์ความรู้ที่มีในการแบ่งปันข้อมูลแก่ลูกค้าและนักธุรกิจทั้งในเรื่องของทิศทางการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด หรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการสื่อสารในแง่มุมต่างๆ ผ่านบริการ Krungsri Business Empowerment มาโดยตลอด และ “THE CHANGE MASTER” เป็นอีกหนึ่งโครงการล่าสุดในการให้ความรู้ มุมมอง และแรงบันดาลแก่ลูกค้าและนักธุรกิจ โดยได้รับการตอบรับจาก 4 ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยทั้ง 4 ท่าน ล้วนมีมุมมอง ประสบการณ์ที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นกรุงศรีหวังว่า “THE CHANGE MASTER” จะเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ให้กับนักธุรกิจได้มองกลับเข้าไปที่ธุรกิจของตนเอง และนำมาปรับใช้เพิ่มเติมหรือต่อยอด

 

“THE CHANGE MASTER” ได้รับเกียรติจาก 4 ผู้บริหารระดับซีอีโอ ของ 4 องค์กรธุรกิจแถวหน้าของไทย ได้แก่ ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน), ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) และ  สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันแนวคิด มุมมองท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และแนวทางการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดของธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและนักธุรกิจในการดำเนินธุรกิจในยุคที่ต้องเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมมากมาย ผู้สนใจสามารถติดตามได้ใน รายการ Business Watch ทางช่อง TNN16 ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 21.17 – 22.00 . ออกอากาศเป็นตอนแรกวันที่ 9 มีนาคม 2564 นี้ หรือสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ Krungsri Business Empowerment facebook

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.