แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK

Mar 15, 2021 -None-

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มีมติแต่งตั้ง ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร เป็นกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK โดยจะเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

EXIM BANK ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการธนาคารมีมติแต่งตั้งดร.รักษ์ วรกิจโภคาทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และอดีตรองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2536 เรียบร้อยแล้ว

ดร.รักษ์ จบการศึกษาปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ สหราชอาณาจักร ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร และปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และล่าสุดดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย.ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK คนที่ 6 นับตั้งแต่ก่อตั้ง EXIM BANK เมื่อปี 2537มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2568

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.