‘โอกาส เอเจนซี่’ จัดเสวนาพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมการลงทุน ทางรอดนักลงทุนปี 2021”

Mar 10, 2021 -None-

ภัทรภูริต รุ่งจตุรภัทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกาส เอเจนซี่ จำกัด ที่ปรึกษาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และผู้บริหารการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์วิถีใหม่ ถ่ายภาพร่วมกับ ธานินทร์ แซมมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท DEEPSCOPE จำกัด, กวิน พงษ์พันธ์เดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทาซซ่า จำกัด และ นเรศ เหล่าพรรณราย  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท แมชชั่น เวลธ์ จำกัด วิทยากรร่วมเสวนาพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมการลงทุน ทางรอดนักลงทุนปี 2021” ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานขาย โครงการ Siamese Rama 9 ถ.พระราม 9 เมื่อเร็วๆ นี้

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.