พีจีดี พลิกโฉมวงการออกแบบโรงพยาบาลแบบครบวงจร เปิดให้บริการ “Healthcare Total Design Solution”

Mar 03, 2021 -None-

บริษัท พีจีดี จำกัด (PGD – Paul Group Design)  บริษัทที่ปรึกษาและสำนักออกแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ที่รวบรวมทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยว ชาญชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงการโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางการแพทย์จากหลากหลายสาขา เปิดบริการภายใต้คอนเซ็ปต์ “Healthcare Total Design Solution” ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลการออกแบบโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางการแพทย์ ถือเป็น One Stop Service ที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของโครงการที่สนใจลงทุนในโครงการโรงพยาบาลและสถานประ กอบการทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี  โดย พีจีดี รับให้คำปรึกษาตั้งแต่ Pre-construction, Feasibility study, Medical Planning and consultant, Design implementations, Construction and build พร้อมส่งมอบโครงการ (Design & Build) ให้แก่เจ้าของโครงการ  ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเจ้าของโครงการลดอัตราเสี่ยงในการลงทุน ช่วยควบคุมดูแลงบประมาณ รวมถึงระยะเวลาการออกแบบและก่อสร้างโครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้รับผลงานที่มีความสมบูรณ์ ตามรูปแบบมาตรฐานและแนวทางที่เจ้าของโครงการต้องการ

โดยมีทีมงานที่ปรึกษาผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน นำทีมโดย ศิลปินแห่งชาติ ดร.คงศักดิ์ ยุกตะเสวี, Executive chairman ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการออกแบบโรงแรมและโรงพยาบาลชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ อดีตผู้ก่อตั้ง สำนักงานออกแบบ Leo International Design Group พร้อมด้วย นายแพทย์ ชาตรี ดวงเนตร  นายแพทย์อาวุโส ที่ปรึกษาด้าน Medical Planner  อดีตประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลชั้นนำ  อาทิ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วย มล. สุรวุฒิ ทองแถม  ที่ปรึกษาด้านการให้บริการ Hospitality ดูแลทั้งด้านงานบุคลา กรและการบริหารจัดการเงินทุน อดีตผู้บริหารกลุ่ม Accor Group ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง Senior Vice President Development & Accor Resident Southeast Asia รวมถึงทีมงานที่ปรึกษาร่วม ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ได้แก่ สุธรรม ศิริทิพย์สาคร หัวหน้าทีมสถาปนิก, รศ.ดร.วันชัย เทพรักษ์ หัวหน้าทีมวิศวกรโครงสร้าง, ผศ.ดร.อุทัยไชยวงศ์วิลาน  หัวหน้าทีมวิศวกรงานระบบ, ชนรรถ  โชติษฐยางกูร Lighting Designer,  ศรายุธ ชนะชัย  หัวหน้าทีม Landscape Architect, ปิยพงษ์ ภูมิจิตร Graphic & Signage Design, และ ดวงธิดา บุญให้  Healing Art Consultant ที่พร้อมนำทีม พีจีดี สร้างสรรค์ผลงานของแต่ละโครงการให้สมบูรณ์แบบที่สุด

ดร.คงศักดิ์ ยุกตะเสวี, Executive Chairman พีจีดี กล่าวว่า “เนื่องด้วยธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาล, สถานประกอบการทางการแพทย์ รวมถึงสถานพยาบาลต่างๆ  มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นเท่าตัว  เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย และจากประสบการณ์การทำงานในฐานะที่ปรึกษาการออกแบบโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ และต่างประเทศ จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน โดยเฉพาะการออกแบบโรงพยาบาลจะมีความแตกต่างไปจากการออกแบบอาคารประเภทอื่น ๆ มาก  ซึ่งการออกแบบที่ดีต้องมีองค์ประกอบรวมที่ครบทุกด้าน ทั้งด้านการแพทย์, ด้านการบริการ, ด้านระบบการควบคุมและกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ , การบำรุงรักษาต่าง ๆ การบริหารจัดการควบคุมให้อยู่ในงบประมาณ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย, การบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด รวมถึงปัจจัยการออกแบบที่ส่งเสริมบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้กับแพทย์และบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน การออกแบบโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางการแพทย์ที่สามารถรองรับผู้ที่ไม่ไช่ผู้ป่วย ถือที่เป็นจุดแข็งของการบริการของโรงพยาบาลในประเทศไทย โดยเฉพาะการออกแแบบอย่างไรให้เหมาะสมกับยุค New Normal ก็เป็นปัจจัยหลักที่ พีจีดี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน ทำให้คิดที่จะสร้างสำนักออกแบบที่ให้บริการครบวงจร ดังนั้นจึงตัดสินใจร่วมงานกับสำนักงานออกแบบ พีจีดี ซึ่งมีทีมงานที่มีมุมมอง มีปณิธานเดียวกัน พร้อมที่จะสร้างทีมงานคุณภาพที่มีศักยภาพเฉพาะทางครบทุกด้าน จึงร่วมกันผลักดันและเปิดให้บริการภายใต้คอนเซ็ปต์ “Healthcare Total Design Solution”  ที่รวบรวมทีมงานที่ให้คำปรึกษาด้านโรงพยาบาลแบบครบวงจรที่แรกที่เดียวในไทย โดยเฉพาะงานระบบในโรงพยาบาล (MEP) ที่ออกแบบภายใต้ข้อกำหนดของกองการประกอบโรคศิลปะ และ JCI ทำให้เจ้าของโครงการได้รับผลงานที่มีความสมบูรณ์ และเป็นไปตามแนวทางที่ต้องการ”

“ความสามารถพิเศษของทีมงาน พีจีดี ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความเข้าใจในธุรกิจของโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านมามักจะประสบปัญหาในด้านนี้มาโดยตลอด ดังนั้นการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์  “Healthcare Total Design Solution” ของพีจีดี จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่จะแก้ปัญหาในทุกๆ ด้าน โดยที่เจ้าของโครงการและนักลงทุน ไม่จำ เป็นต้องหาบุคลากร แต่ละฝ่ายให้ยุ่งยาก ช่วยประหยัดเวลา และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ทันที  ซึ่งนอกเหนือจากทีมงานคุณภาพแล้ว เรายังมีพาร์ตเนอร์ที่เป็นสำนักออกแบบที่ปรึกษาจากต่างประเทศ “RTKL” จากสหรัฐอเมริกา และ สำนักงานออกแบบจากประเทศสิงคโปร์ ที่พร้อมสร้างความสมบูรณ์แบบในการทำงานร่วมกับทีมงาน พีจีดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลทุกๆ ขั้นตอนของทุกๆ โครงการอย่างมืออาชีพ อีกทั้งพีจีดี ยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกมาตรฐานใหม่ให้กับวงการออกแบบโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางการแพทย์ ให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ เพื่อสอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่จะผลักดันประเทศไทย ให้เป็น Medical Hub อันดับหนึ่งในเอเชีย”  ดร.คงศักดิ์ ยุกตะเสวี  กล่าวเสริม

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.