วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่งยกระดับความรู้รับมือกับ “ระบบนิเวศทางธุรกิจ”

Feb 25, 2021 -None-

รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลักดันวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายอันดับ 1 สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศและนานาชาติ เร่งพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคตและรองรับระบบนิเวศทางธุรกิจที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับนานาชาติ แต่งตั้ง รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม ดำรงตำแหน่ง วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.วิชิตา นับเป็นผู้บริหารและนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากองค์กรภาครัฐ – ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ร่วมผลักดันวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ก้าวขึ้นสู่สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AACSB(Association to Advance Collegiate Schools of Business) ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาด้านการจัดการบริหารธุรกิจทั่วโลกเพียง 5% ที่ได้รับการรับ รองมาตรฐานนี้ นอกจากนั้น รศ.ดร.วิชิตา ยังเคยดำรงตำแหน่งรองคณบดี และคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย

ภายหลังการรับตำแหน่ง รศ.ดร.วิชิตา เปิดเผยว่า เป้าหมายของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล คือการเป็นผู้นำการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก พัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจใหม่และเศรษฐกิจโลกที่มีพลวัตสูง โดยผู้ที่จบจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จะปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นหนึ่งเดียวกับสังคม พร้อมก้าวเป็นผู้นำองค์กรอย่างมืออาชีพ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนหลายสาขา สร้างงานวิจัยที่ส่งผลเชิงบวกกับภาคธุรกิจและสังคม บนภาวะแข่งขันและท้าทายขีดความสามารถของทุกเจนเนอเรชั่น ซึ่งในอนาคตไม่มีใครทราบว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่การศึกษาที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จะตอบโจทย์การทำธุรกิจในโลกอนาคตได้อย่างแน่นอน

“วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นวางรากฐานการบริหารธุรกิจที่ดี สร้างการเติบโตให้สังคมไทยและนานาชาติ เรามีคณาจารย์ที่ดีที่สุด มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัย ธุรกิจ และองค์กรภาครัฐที่มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมทั้งมีนักธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ร่วมในพันธกิจถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์บริหารจัดการ” รศ.ดร.วิชิตา กล่าว

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.