EXIM BANK มอบน้ำดื่มให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19

Feb 23, 2021 -None-

วันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบน้ำดื่มให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ซึ่งสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนางอลิศรา ทัตตากร (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดงเมื่อเร็ว ๆ นี้

 

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.