“ส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้”แม็คโครเน้นปลอดภัยต้นน้ำถึงปลายน้ำ ชูจุดเด่น ผู้บริโภคสอบย้อนกลับได้ ผ่าน QR

Feb 23, 2021 -None-

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  ยกระดับโครงการ “ส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้” จับมือ กระทรวงเกษตรฯ และสองมหาวิทยาลัยเดินหน้าพัฒนากระบวนการปลูก-เก็บเกี่ยวปลอดภัย หนุนใช้สารชีวภัณฑ์ ลดการใช้ยาฆ่าแมลงพร้อมตรวจเข้มสารเคมีตกค้างตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่แปลงปลูกถึงมือผู้บริโภค ช่วยเกษตรกรไทยระบายผลผลิตส้มคุณภาพกว่า4,000 ตันต่อปี

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในบรรดาสินค้าผักผลไม้ที่แม็คโครรับซื้อจากเกษตรกร ‘ส้ม’ ติดอันดับหนึ่งในห้าที่ได้รับความนิยมจากลูกค้ามากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่ผู้คนต้องการบริโภคผักผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามิน เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ซึ่ง แม็คโคร ได้ยกระดับ‘โครงการส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้’ที่ทำมานานกว่า 6 ปี ด้วยการเพิ่มข้อมูลด้านความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ง่ายผ่าน QR code makroi-Trace”

“ส้ม เป็นสินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการบริโภคมาก  แต่ละปี แม็คโคร จำหน่ายส้มจากเกษตรกรไทยไม่น้อยกว่า 4,000ตันต่อปี ฉะนั้นความปลอดภัยของส้มจึงส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง เราจึงได้ริเริ่มโครงการส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้ ขึ้นเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการพัฒนาให้ส้มจากเกษตรกรไทยที่เราจัดจำหน่าย มีความปลอดภัยสูงสุดเพื่อความมั่นใจในการบริโภค โดยมีกระบวนการหลักๆ ดังนี้

  • จับมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการให้ความรู้ และลงพื้นที่แนะนำวิธีการปลูกและใช้สารกำจัดแมลงที่ปลอดภัย ให้กับเกษตรกรกว่า 60 ราย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,000 ไร่
  • ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาสวนส้มให้ผ่านมาตรฐาน GAP และแนะนำให้บริหารจัดการตลอดกระบวนการอย่างปลอดภัย เช่น เข้มงวดเรื่องการเก็บเกี่ยวในระยะปลอดภัยหลังจากการใช้สารกำจัดแมลง
  • ส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลง โดยเน้นใช้สารชีวภัณฑ์จากสะเดาทดแทน
  • ผลผลิตต้องผ่านการตรวจสอบสารเคมีตกค้าง ตั้งแต่ต้นฤดูกาล จนถึงปลายฤดู ด้วยห้องปฎิบัติการรับรองมาตรฐานระดับสากลISO/IEC 17025 ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการสุ่มตรวจสินค้าทุกล็อตก่อนออกจากสวน และที่ศูนย์กระจายสินค้า
  • ที่สำคัญข้อมูลความปลอดภัยต่างๆ เหล่านี้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด makroi-Trace ที่ติดอยู่ในบรรจุภัณฑ์ หรือป้ายแสดงคิวอาร์โค้ด ณ จุดจำหน่าย ”

“โครงการดังกล่าวทำให้เกิดการพัฒนาด้านอาหารปลอดภัย อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ตลอดจนตอกย้ำความเป็นผู้นำในการจำหน่ายสินค้าอาหารสดปลอดภัยของแม็คโครและเรามีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนผลักดันและส่งเสริมการผลิตและจำหน่าย ส้มที่ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อย่างเป็นรูปธรรม”

ทั้งนี้ แม็คโคร ได้คุมเข้มมาตรการด้านอาหารปลอดภัยตลอดกระบวนการจนถึงมือผู้บริโภค  และได้รับการรับรองจากกรมอนามัยในการเป็นสถานประกอบการปลอดภัยป้องกันโควิด-19ในทุกสาขา สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าประชาชน ผู้ประกอบการ  ตอบโจทย์การซื้อขายสินค้าในยุคชีวิตวิถีใหม่ด้วย

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.