บำรุงราษฎร์ เปิด “ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ” ครบวงจรครอบคลุมทุกช่วงวัย

Feb 22, 2021 -None-

องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยกระดูกและข้อเพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านคนใน พ.ศ. 2551 เป็น 570 ล้านคนใน พ.ศ. 2563 ในขณะที่ผลสำรวจประเทศไทย พบว่ามีผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในคนไทย พ.ศ. 2563 มากกว่า 6 ล้านคน สืบเนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่หันมาออกกำลังกาย และเล่นกีฬามากขึ้น อาจส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บตามมา และส่วนหนึ่งมาจากอุบัติเหตุ หรือพฤติกรรมการทำงานและใช้ชีวิตประจำวัน

เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์องค์กรเรื่องการให้การบริบาลสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลก (World-class Holistic Healthcare) บำรุงราษฎร์ จึงพลิกโมเดลการรักษารูปแบบใหม่ เปิด “ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ” หรือ “Sports Medicine and Joint Center” โดยการนำศาสตร์ทั้งสองแขนงมารวมกัน เพื่อให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร และครอบคลุมทุกช่วงวัย ทำให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รศ. นพ. ทวีสิน ตันประยูร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า “ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ” หรือ “Sports Medicine and Joint Center” ถือเป็นการจัดทัพแพทย์ของศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ โดยการรวบรวมแพทย์ ซึ่งเป็นระดับอาจารย์แพทย์ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับของแพทย์ในสาขาความชำนาญการด้านกระดูกและข้อของประเทศมาร่วมงานกับแพทย์ประจำของทางโรงพยาบาล เพื่อมาเสริมศักยภาพให้กับศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ

“ข้อดีของเราคือ เราสามารถรวบรวมผู้ชำนาญจากสถาบันต่างๆ เข้ามาให้บริการภายในศูนย์เดียวกันได้ ทำให้เกิดการรักษาครบวงจร เปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง โดยไม่ต้องกังวลด้านการรักษาจากแนวทาง Value Medicine ที่บำรุงราษฎร์มอบให้”  

นพ.วิชาญ กาญจนถวัลย์ หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และแพทย์ผู้ชำนาญการศัลยศาสตร์กระดูกและข้อและการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า แม้เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ จะมีให้บริการอยู่แล้วในสถานพยาบาลต่างๆ แต่ “ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ” โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีจุดเด่นของการรักษาแบบ Total Solution ครบวงจรครอบคลุมทุกช่วงวัย

“เพราะเราเข้าใจว่า โรคแต่ละช่วงมีช่องว่าง เช่นเดียวกับแต่ละช่วงอายุก็มีวิธีการดูแลรักษาที่ต่างต่างกัน ซึ่งเราต้องการปิดช่องว่างต่างๆ เหล่านั้น ฉะนั้นการนำศาสตร์ทั้งสองแขนงมารวมกัน จึงส่งผลดีต่อผู้มาใช้บริการและผู้ป่วยที่สามารถเข้ามาขอคำแนะนำหรือเข้ารับการรักษาได้ภายในศูนย์เดียวต่อเนื่องไปตลอดช่วงอายุ หรือ ครอบครัวหนึ่งที่ประกอบด้วยสมาชิกต่างวัย สามารถเข้าใช้บริการได้ในที่เดียวกัน”

นพ.ชาลี สุเมธวานิชย์ แพทย์ผู้ชำนาญการศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ และข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ย้ำว่า โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พยายามรวบรวมบุคลากรที่มีชื่อเสียงจากสถาบันต่างๆ ในประเทศไทยมาไว้ที่ “ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ” เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้พบกับบุคลากรคุณภาพของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การผ่าตัดส่องกล้องในข้อที่มีความละเอียดสูง หรือใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Surgery) หรือคอมพิวเตอร์นำวิถี (Computer Navigator) เนวิเกเตอร์ แขนกล และหุ่นยนต์ในการผ่าตัด เพื่อให้การรักษาที่ดีที่สุด    

“ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ไม่เพียงแต่มีจุดเด่นด้านการรักษาพยาบาลแบบ Holistic joint care ที่ครอบคลุมและต่อเนื่องทุกช่วงวัยแล้ว อีกจุดเด่นที่สำคัญ คือ การรวบรวมทีมแพทย์เฉพาะทางที่ชำนาญการในแต่ละสาขา เช่น ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ข้อเทียม ข้อสะโพกและข้อเข่า ข้อมือ กระดูกสันหลัง แผลบาดเจ็บ เวชศาสตร์การกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งบำรุงราษฎร์ให้ความสำคัญกับการรักษาเฉพาะทางอย่างมาก โดยแพทย์เฉพาะทางแต่ละท่านมีประสบการณ์สูงในการทำเคสเฉพาะทางที่ยากและซับซ้อน และสามารถใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยหรือใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

ทั้งนี้ “ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ” โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เน้นการให้บริการ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. Sports Medicine Center 2. Joint Preservation และ 3. Joint Replacement โดยได้ออกแบบการดูแลรักษาตลอด Journey ของผู้ป่วย เริ่มจากการป้องกัน การตรวจคัดกรองโรคทางกล้ามเนื้อ การวินิจฉัย การรักษา ซึ่งก็จะมีหลากหลายวิธีและมีเทคนิคต่างๆ ทั้งแบบผ่าตัด และไม่ต้องผ่าตัด หรือการผ่าตัดแบบรักษาข้อเดิมเอาไว้ หรือการผ่าตัดซ่อมเสริมข้อเทียมใหม่ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแบบใช้เทคนิคเข้าทางด้านหน้า ไม่ตัดกล้ามเนื้อ หรือแบบใช้แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของทีมแพทย์เพื่อหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละราย รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและกล้ามเนื้อให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้

สำหรับในรายผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน อาทิ การผ่าตัดแก้ไขข้อเทียม หรือมีกระดูกที่แตกหักบริเวณข้อเทียม ฯลฯ จำเป็นต้องอาศัยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญสูง มีฝีมือ และมีประสบการณ์ในการรักษา นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังมีทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการรักษาโรคเกี่ยวกับข้อ เช่น แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด, แพทย์อายุรกรรม, แพทย์อายุรกรรมโรคข้อ, วิสัญญีแพทย์, พยาบาลผู้ชำนาญการโรคทางข้อ, นักกายภาพบำบัด และนักโภชนากร เป็นต้น

ที่สำคัญ ด้วยการคำนึงถึง ‘การรักษาพยาบาลที่มีคุณค่า’ หรือ ‘Value Medicine’ ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ ซึ่งเป็นทีมแพทย์จำนวน 10 ท่าน ทำหน้าที่ตรวจตราดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด รวมถึงเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนเพื่อการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงทำหน้าที่ร่วมกันพิจารณาถึงการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายในราคาที่สมเหตุสมผล คุ้มค่ากับการรักษา ทำให้ค่าใช้จ่ายไม่แพงอย่างที่คิด

โดยมีการจัดทำแพ็กเกจ Fixed Prices การผ่าตัดมาตรฐานบำรุงราษฎร์ ราคาเดียว ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา สำหรับให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ และศูนย์อื่นๆ ได้คลายข้อกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยยังคงเน้นในเรื่องของความคุ้มค่า ความเหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยแต่ละรายและผลลัพธ์ของการรักษาสูงสุด

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.